Forum


Powrót Aktualność aktów prawnych i przepisów w SIWZ

D.

Dawid .....

0

Witajcie. W dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ mam wielokrotne odesłanie do różnych aktów i przepisów prawnych. W trakcie trwania postępowania Wykonawca zadaje pytania odnośnie aktualności tych aktów. Proszę o pomoc, żeby nie zmieniać tych wszystkich przepisów, czy mogę zastosować zabieg tego typu, ze aktualne pozostają przepisy obowiązujące w dniu udzielenia odpowiedzi, czy np na dzień składania ofert? Poradzicie coś?
Witajcie. W dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ mam wielokrotne odesłanie do różnych aktów i przepisów prawnych. W trakcie trwania postępowania Wykonawca zadaje pytania odnośnie aktualności tych aktów. Proszę o pomoc, żeby nie zmieniać tych wszystkich przepisów, czy mogę zastosować zabieg tego typu, ze aktualne pozostają przepisy obowiązujące w dniu udzielenia odpowiedzi, czy np na dzień składania ofert? Poradzicie coś?
0
2020-01-29 10:03 0

K.

Katarzyna .....

52

Krajowa Izba Odwoławcza wyrok z 23 czerwca 2010 roku, sygnatura akt 1100/10
Zamawiający powinien zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia pełną informację o wszystkich czynnikach mających wpływ na ukształtowanie przez Wykonawców swoich ofert .
Wielokrotnie widziałam Specyfikację, w których zakres zadania był np. mniejszy niż w projekcie - a sam projekt nie był pokreślony celem uaktualnienia, anie też nie był dzielony na etapy. Myślę, że równie dobrym rozwiązaniem będzie odpowiedź jeśli pada pytanie o aktualność aktów prawnych typu: Ilekroć w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym załącznik do SIWZ znajduje się odesłanie do aktów prawnych, Zamawiający ma na myśli akty prawne aktualnie obowiązujące.
Krajowa Izba Odwoławcza wyrok z 23 czerwca 2010 roku, sygnatura akt 1100/10 Zamawiający powinien zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia pełną informację o wszystkich czynnikach mających wpływ na ukształtowanie przez Wykonawców swoich ofert . Wielokrotnie widziałam Specyfikację, w których zakres zadania był np. mniejszy niż w projekcie - a sam projekt nie był pokreślony celem uaktualnienia, anie też nie był dzielony na etapy. Myślę, że równie dobrym rozwiązaniem będzie odpowiedź jeśli pada pytanie o aktualność aktów prawnych typu: Ilekroć w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym załącznik do SIWZ znajduje się odesłanie do aktów prawnych, Zamawiający ma na myśli akty prawne aktualnie obowiązujące.
0
2020-01-29 11:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy