Forum


Powrót aktualność zaświadczenia ZUS

E.

Emilia .....

0

Dzień dobry. Proszę o rozwianie wątpliwości w zakresie składanych dokumentów: zaświadczenie z ZUS z 29.08.2019 r., złożone na wezwanie 22.12.2019 r. Termin składania ofert upłynął 24.10.2019 r. W dniu składania ofert zaświadczenie było aktualne, ale czy na dzień złożenia dokument też? Czy Zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia? Dziękuję.
Dzień dobry. Proszę o rozwianie wątpliwości w zakresie składanych dokumentów: zaświadczenie z ZUS z 29.08.2019 r., złożone na wezwanie 22.12.2019 r. Termin składania ofert upłynął 24.10.2019 r. W dniu składania ofert zaświadczenie było aktualne, ale czy na dzień złożenia dokument też? Czy Zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia? Dziękuję.
0
2020-01-30 09:57 0

K.

Katarzyna .....

52

Emilia - taką interpretację znalazłam na stronie UZP :)
Nowelizacja ustawy Pzp zmieniła rozumienie pojęcia: „aktualność” dokumentu i wprowadziła zasadę pozyskiwania środków dowodowych tylko od wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną.
Oświadczenia własne składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą być aktualne w momencie ich złożenia.
Za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy uznać taki dokument, który potwierdzać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia, z uwzględnieniem jednakże terminów wynikających z rozporządzenia o dokumentach.
Skutkiem powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do aktualności dokumentu jest wezwanie wykonawcy do przedłożenia dokumentu aktualnego w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, tj. takiego, który będzie potwierdzał stan najbardziej aktualny.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-ustawy-pzp
Emilia - taką interpretację znalazłam na stronie UZP :) Nowelizacja ustawy Pzp zmieniła rozumienie pojęcia: „aktualność” dokumentu i wprowadziła zasadę pozyskiwania środków dowodowych tylko od wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną. Oświadczenia własne składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą być aktualne w momencie ich złożenia. Za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy uznać taki dokument, który potwierdzać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia, z uwzględnieniem jednakże terminów wynikających z rozporządzenia o dokumentach. Skutkiem powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do aktualności dokumentu jest wezwanie wykonawcy do przedłożenia dokumentu aktualnego w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, tj. takiego, który będzie potwierdzał stan najbardziej aktualny. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-ustawy-pzp
0
2020-01-30 10:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy