Forum


Powrót Kwota która zamawiający zamierza przeznaczyć..., a zamówienie realizowane z mozliwościa składania ofert częściowych

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przetarg nieograniczony składający sie z 4 części - A,B,C i D. Zamawiający przed otwarciem podaje kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia w poszczególnych częściach oraz kwotę łączną na wszystkie części. Kilku wykonwców złozyło oferty na od jednej do czterech części. W każdej części jest kilka ofert oróznych cenach. Jedynie w części A oferta z najniższą ceną jest mniejsza niż środki zamwiającego na sfinansowanie tej części. W części B, C i D, oferty z najniższą ceną są wyższe od środków które zamawiający przeznaczył na sfinasowanie zamówienia w tych częściach. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć środków finansowych z innych źródeł na sfinasowanie tego postepowania , może jedynie przesuwac je między częściami tego zamówienia. Wystarczy unieważnienie w jednej części aby starczyło tych środków w pozostałych dwóch (w czwartej części "A" środki są wystarczające). Pytanie czy zamawiający ma pełną swobodę wyboru którą część ma unieważnić, w następstwie czego znajdzie środki na sfinansowanie dwóch pozostałych części, czy też są w tym zakresie jakieś ograniczenia dla zamawiającego? Wcześniej w siwz nie opisał trybu postepowania na taką sytuację.
Przetarg nieograniczony składający sie z 4 części - A,B,C i D. Zamawiający przed otwarciem podaje kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia w poszczególnych częściach oraz kwotę łączną na wszystkie części. Kilku wykonwców złozyło oferty na od jednej do czterech części. W każdej części jest kilka ofert oróznych cenach. Jedynie w części A oferta z najniższą ceną jest mniejsza niż środki zamwiającego na sfinansowanie tej części. W części B, C i D, oferty z najniższą ceną są wyższe od środków które zamawiający przeznaczył na sfinasowanie zamówienia w tych częściach. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć środków finansowych z innych źródeł na sfinasowanie tego postepowania , może jedynie przesuwac je między częściami tego zamówienia. Wystarczy unieważnienie w jednej części aby starczyło tych środków w pozostałych dwóch (w czwartej części "A" środki są wystarczające). Pytanie czy zamawiający ma pełną swobodę wyboru którą część ma unieważnić, w następstwie czego znajdzie środki na sfinansowanie dwóch pozostałych części, czy też są w tym zakresie jakieś ograniczenia dla zamawiającego? Wcześniej w siwz nie opisał trybu postepowania na taką sytuację.
0
2020-01-31 09:43 0

T.

Tomasz .....

42

Myślę, że takie zachowanie Zamawiającego mogłoby narazić go na zarzut nierównego traktowania Wykonawców, bo zawsze ktoś może być pokrzywdzony – albo ten, co w unieważnionej części miałby najkorzystniejszą ofertę, albo ten z unieważnionej części co nie składał oferty w inny zakresie.
Myślę, że takie zachowanie Zamawiającego mogłoby narazić go na zarzut nierównego traktowania Wykonawców, bo zawsze ktoś może być pokrzywdzony – albo ten, co w unieważnionej części miałby najkorzystniejszą ofertę, albo ten z unieważnionej części co nie składał oferty w inny zakresie.
0
2020-01-31 10:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy