Forum


Powrót zmniejszenie dostaw

E.

Ewa .....

0

Zawarto umowę na dostawę materiałów do zimowego utrzymania. Planowana dostawa na 5000 ton. W umowie zapis, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia założonych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że Zamawiający gwarantuje zakup i odbiór dostaw w ilości 1000 ton. W warunkach aneksowania brak zapisów odnośnie zmniejszenia ilości dostaw. Zamawiacz doszedł do wniosku że ilośc gwarantowana jest za duża, nie przerobi jej. Waszym zdaniem istnieje możliwość aneksowania umowy i zmniejszenie ilości gwarantowanej ?
Zawarto umowę na dostawę materiałów do zimowego utrzymania. Planowana dostawa na 5000 ton. W umowie zapis, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia założonych ilości, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że Zamawiający gwarantuje zakup i odbiór dostaw w ilości 1000 ton. W warunkach aneksowania brak zapisów odnośnie zmniejszenia ilości dostaw. Zamawiacz doszedł do wniosku że ilośc gwarantowana jest za duża, nie przerobi jej. Waszym zdaniem istnieje możliwość aneksowania umowy i zmniejszenie ilości gwarantowanej ?
0
2020-01-31 10:06 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Każdy aneks do treści umowy wymaga zgody obu stron umowy, chyba że wynika z wcześniejszego zobowiązania stron.
Każdy aneks do treści umowy wymaga zgody obu stron umowy, chyba że wynika z wcześniejszego zobowiązania stron.
0
2020-01-31 10:18 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy