Forum


Powrót UMOWA - zmiana treści przez wykjonawcę bez konsultacji z zamawiającym.

M.

Marcin .....

2

Przykład:
Umowa sporządzona przez zamawiającego, zaakceptowana przez radcę prawnego, następnie przesłana do wykonawcy w celu podpisania (nadmieniam, że wykonawca przystał na warunki omawiane w treści umowy). Wykonawca w przesłanej drogą e-mailowa umowie zmienia jedno istotne słowo bez konsultacji z zamawiającym. Odsyła podpisana umowę do podpisu nie informując zamawiającego o tej zmianie. Zamawiający drukuje umowę z e-maila podpisana przez wykonawcę i daje Przełożonemu do podpisu, przełożony podpisuje dwa egzemplarze umowy i przekazuje je kierowcy celem dostarczenia do wykonawcy (to samo miasto) i podpisania drugiego egzemplarza przez wykonawcę. Wykonawca kiedy otrzymuje umowę odbiera egzemplarz poprawiony przez siebie i karze kierowcy parafować drugi egzemplarz umowy w celu dokonania istotnej zmiany umowy. Kierowca bystrzacha parafuje umowę i przywozi do firmy. Wiem , że zamawiający powinien kierować się zasada ograniczonego zaufania i sprawdzić czy w umowie nie naniesiono żadnych istotnych zmian.
Teraz moje pytania:
1. Czy wykonawca nie naruszył przepisów prawa( to nie jest zgodne oświadczenie woli obu stron),
2. Czy wykonawca ma prawo zmieniać treść umowy bez konsultacji z zamawiającym.
3. Czy zamawiający może pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę za niewłaściwe praktyki rynkowe.
4. Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający z tytułu zmiany treści umowy przez wykonawcę.
5. Czy pracownik danej firmy, może parafować umowę, czy może, to robić tylko kierownik zamawiającego, który ją podpisuje.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Przykład: Umowa sporządzona przez zamawiającego, zaakceptowana przez radcę prawnego, następnie przesłana do wykonawcy w celu podpisania (nadmieniam, że wykonawca przystał na warunki omawiane w treści umowy). Wykonawca w przesłanej drogą e-mailowa umowie zmienia jedno istotne słowo bez konsultacji z zamawiającym. Odsyła podpisana umowę do podpisu nie informując zamawiającego o tej zmianie. Zamawiający drukuje umowę z e-maila podpisana przez wykonawcę i daje Przełożonemu do podpisu, przełożony podpisuje dwa egzemplarze umowy i przekazuje je kierowcy celem dostarczenia do wykonawcy (to samo miasto) i podpisania drugiego egzemplarza przez wykonawcę. Wykonawca kiedy otrzymuje umowę odbiera egzemplarz poprawiony przez siebie i karze kierowcy parafować drugi egzemplarz umowy w celu dokonania istotnej zmiany umowy. Kierowca bystrzacha parafuje umowę i przywozi do firmy. Wiem , że zamawiający powinien kierować się zasada ograniczonego zaufania i sprawdzić czy w umowie nie naniesiono żadnych istotnych zmian. Teraz moje pytania: 1. Czy wykonawca nie naruszył przepisów prawa( to nie jest zgodne oświadczenie woli obu stron), 2. Czy wykonawca ma prawo zmieniać treść umowy bez konsultacji z zamawiającym. 3. Czy zamawiający może pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę za niewłaściwe praktyki rynkowe. 4. Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający z tytułu zmiany treści umowy przez wykonawcę. 5. Czy pracownik danej firmy, może parafować umowę, czy może, to robić tylko kierownik zamawiającego, który ją podpisuje. Z góry dziękuję za odpowiedź.
0
2020-02-02 16:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Czy to jest umowa zawarta w wyniku postepowania o zamówienie publiczne? (Jesli tak, to dlaczego mając swój egzemplarz podpisywano wersję przysłaną mailem od wykonawcy?)
Czy to jest umowa zawarta w wyniku postepowania o zamówienie publiczne? (Jesli tak, to dlaczego mając swój egzemplarz podpisywano wersję przysłaną mailem od wykonawcy?)
0
2020-02-03 08:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy