Forum


Powrót oferta a kosztorysy

K.

Katarzyna .....

3

Przetarg na roboty budowlane. W formularzu oferty został zawarty formularz cenowy, który składa się z kilku wierszy - każdy dotyczy innej lokalizacji. Wykonawca był zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysów. Ewentualne błędy w kosztorysach mogły być poprawione w przeciągu 3 dni. Umowa została zawarta. Inspektor nadzoru sprawdził kosztorysy - błędów w nich nie ma. Inspektor dostrzegł jednak, że kwoty przypisane do poszczególnych lokalizacji oznaczonych nazwami ulic nie zgadzają się z kwotami kosztorysów dla tych lokalizacji. Są poprzestawiane, Wykonawca wpisując je do formularza cenowego powpisywał wartości nie po kolei. Ogólna wartość oferty się nie zmienia - tu wszystko jest ok. Kwestia tylko tego, że jak porówna się formularz cenowy z kosztorysami to widać różnicę. Co teraz z tym zrobić? Umowa podpisana.....
Przetarg na roboty budowlane. W formularzu oferty został zawarty formularz cenowy, który składa się z kilku wierszy - każdy dotyczy innej lokalizacji. Wykonawca był zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysów. Ewentualne błędy w kosztorysach mogły być poprawione w przeciągu 3 dni. Umowa została zawarta. Inspektor nadzoru sprawdził kosztorysy - błędów w nich nie ma. Inspektor dostrzegł jednak, że kwoty przypisane do poszczególnych lokalizacji oznaczonych nazwami ulic nie zgadzają się z kwotami kosztorysów dla tych lokalizacji. Są poprzestawiane, Wykonawca wpisując je do formularza cenowego powpisywał wartości nie po kolei. Ogólna wartość oferty się nie zmienia - tu wszystko jest ok. Kwestia tylko tego, że jak porówna się formularz cenowy z kosztorysami to widać różnicę. Co teraz z tym zrobić? Umowa podpisana.....
0
2020-02-03 09:12 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 514

Skoro do oferty poszły tylko ceny ryczałtowe za poszczególne elementy, kosztorysy są poza oceną i postępowaniem, to teraz należałoby tak policzyć kosztorysy aby dopasować do kwot wpisanych do oferty. W tym wypadku kosztorys jest elementem podrzędnym.
Skoro do oferty poszły tylko ceny ryczałtowe za poszczególne elementy, kosztorysy są poza oceną i postępowaniem, to teraz należałoby tak policzyć kosztorysy aby dopasować do kwot wpisanych do oferty. W tym wypadku kosztorys jest elementem podrzędnym.
0
2020-02-03 11:51 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy