Forum


Powrót W sekretariacie otworzono ofertę

A.

Agata .....

1

Przesłano poczta poprawnie oznaczona ofertę w pn. W sekretariacie omyłkowo dokonano otwarcia?
Unieważnić? Dołączyć oświadczenie ze z jej treścią nie zapoznał sie osoba trzecia?
Pomocy
Przesłano poczta poprawnie oznaczona ofertę w pn. W sekretariacie omyłkowo dokonano otwarcia? Unieważnić? Dołączyć oświadczenie ze z jej treścią nie zapoznał sie osoba trzecia? Pomocy
0
2020-02-04 11:37 0

K.

Katarzyna .....

52

W przypadku wystąpienia sytuacji naruszenia samego opakowania oferty przed formalnym terminem jej otwarcia, istotne znaczenie ma art. 86 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym, z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Jak wskazano jednak w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt KIO 1312/11): „fakt, iż koperta zawierająca ofertę otworzyła się przed formalnym otwarciem ofert, nie może sam z siebie przesądzać, iż doszło do możliwości zapoznania się z jej treścią”. Podobnie wskazano w wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 10 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-983/07): „zapoznanie się z pierwszą tytułową stroną oferty wykonawcy, zawierającą jedynie określenie wykonawcy i przedmiotu zamówienia, nie jest zapoznaniem się z treścią oferty, o której stanowi art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych”. W momencie, gdyby doszło do tego typu sytuacji, tj. omyłkowego przedwczesnego otwarcia oferty przez pracownika zamawiającego / naruszenia przez niego jej opakowania (może wynikać to choćby z braku poprawnego opisu koperty przez wykonawcę), a nie doszłoby do zapoznania się przez niego lub jakąkolwiek inną osobę z właściwą treścią oferty (ceną, terminem wykonania, warunkami gwarancji czy inną zawartością merytoryczną) zasadnym jest przedstawienie opinii o konieczności natychmiastowego zamknięcia i zabezpieczenia tej oferty, jak również sporządzenia notatki/notatek służbowych, opisujących całe zdarzenie oraz załączenia ich do teczki postępowania. Sprawa powinna zostać również opisana i wyjaśniona wykonawcom w trakcie dokonywania właściwej czynności otwarcia wszystkich ofert, a procedura może być kontynuowana.
W przypadku wystąpienia sytuacji naruszenia samego opakowania oferty przed formalnym terminem jej otwarcia, istotne znaczenie ma art. 86 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym, z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Jak wskazano jednak w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt KIO 1312/11): „fakt, iż koperta zawierająca ofertę otworzyła się przed formalnym otwarciem ofert, nie może sam z siebie przesądzać, iż doszło do możliwości zapoznania się z jej treścią”. Podobnie wskazano w wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 10 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-983/07): „zapoznanie się z pierwszą tytułową stroną oferty wykonawcy, zawierającą jedynie określenie wykonawcy i przedmiotu zamówienia, nie jest zapoznaniem się z treścią oferty, o której stanowi art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych”. W momencie, gdyby doszło do tego typu sytuacji, tj. omyłkowego przedwczesnego otwarcia oferty przez pracownika zamawiającego / naruszenia przez niego jej opakowania (może wynikać to choćby z braku poprawnego opisu koperty przez wykonawcę), a nie doszłoby do zapoznania się przez niego lub jakąkolwiek inną osobę z właściwą treścią oferty (ceną, terminem wykonania, warunkami gwarancji czy inną zawartością merytoryczną) zasadnym jest przedstawienie opinii o konieczności natychmiastowego zamknięcia i zabezpieczenia tej oferty, jak również sporządzenia notatki/notatek służbowych, opisujących całe zdarzenie oraz załączenia ich do teczki postępowania. Sprawa powinna zostać również opisana i wyjaśniona wykonawcom w trakcie dokonywania właściwej czynności otwarcia wszystkich ofert, a procedura może być kontynuowana.
0
2020-02-04 11:51 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy