Forum


Powrót art. 138o uPzp - kryteria oceny ofert

KK

Katarzyna Król

0

Mając na uwadze, że dla usług społecznych poniżej progów z art. 138o uPzp mają zastosowanie tylko przepisy tego artykułu, nie stosujemy innych artykułów uPzp, to kryteria oceny ofert Zamawiający może określić dowolnie, np. cena 100%, a także kryteria dotyczące właściwości Wykonawcy?
Mając na uwadze, że dla usług społecznych poniżej progów z art. 138o uPzp mają zastosowanie tylko przepisy tego artykułu, nie stosujemy innych artykułów uPzp, to kryteria oceny ofert Zamawiający może określić dowolnie, np. cena 100%, a także kryteria dotyczące właściwości Wykonawcy?
0
2016-10-11 09:54 0

D.

Dorota .....

0

Tak, ale należy pamiętać o treści art. 138o ust. 2, że zamówienia należy udzielać w sposób przejrzysty i obiektywny, dlatego proponuję, mimo iż ustawa nie nakłada takiego obowiązku opisać w ogłoszeniu zasady, którymi będzie kierował się zamawiający przy ocenie ofert np. zasady uzupełnienia/wyjaśnienia treści oferty itp.
Tak, ale należy pamiętać o treści art. 138o ust. 2, że zamówienia należy udzielać w sposób przejrzysty i obiektywny, dlatego proponuję, mimo iż ustawa nie nakłada takiego obowiązku opisać w ogłoszeniu zasady, którymi będzie kierował się zamawiający przy ocenie ofert np. zasady uzupełnienia/wyjaśnienia treści oferty itp.
1
2016-10-11 11:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy