Forum


Powrót Sprawozdanie do MKIDN

A.

Anna .....

5

Witam, proszę o podanie podstawy prawnej konieczności sporządzania sprawozdania dotyczącego zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej z zastosowaniem włączeń na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Witam, proszę o podanie podstawy prawnej konieczności sporządzania sprawozdania dotyczącego zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej z zastosowaniem włączeń na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
0
2020-02-05 14:18 0

T.

Tomasz .....

42

Art. 98 ustawy PZP stanowi ogólnie o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania.
Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra i Finansów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038)
Natomiast w tabeli X sprawozdania w wierszu 47 należy ująć zamówienia o których mowa (tj. z art. 4d ust. 1. pkt 2).
Art. 98 ustawy PZP stanowi ogólnie o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra i Finansów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038) Natomiast w tabeli X sprawozdania w wierszu 47 należy ująć zamówienia o których mowa (tj. z art. 4d ust. 1. pkt 2).
0
2020-02-05 14:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy