Forum


Powrót Zamówienie uzupełniające

M.

Marcin .....

0

Witam,
Przetarg nieograniczony przed nowelizacją PZP.
Zamawiający w Druku ZP-PN wskazał że wartość szacunkową zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.000.000,00 jako \"wartość robót\", zaś w dokumentacji zamawiający wskazał także ze przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości robót będących przedmiotem zamówienia ......

W związku z powyższym Zamawiający w druku ZP-PN powinien wskazać wartość szacunkową robót jako 1.200.000,00 w tym 200.000,00 jako zamówienie uzupełniające?

Czy te 200.000,00 Zamawiając mógł oszacować z \"sufitu\"?
Witam, Przetarg nieograniczony przed nowelizacją PZP. Zamawiający w Druku ZP-PN wskazał że wartość szacunkową zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.000.000,00 jako \"wartość robót\", zaś w dokumentacji zamawiający wskazał także ze przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości robót będących przedmiotem zamówienia ...... W związku z powyższym Zamawiający w druku ZP-PN powinien wskazać wartość szacunkową robót jako 1.200.000,00 w tym 200.000,00 jako zamówienie uzupełniające? Czy te 200.000,00 Zamawiając mógł oszacować z \"sufitu\"?
1
2016-10-11 12:23 0

B.

Beata .....

48

Protokół w tym względzie przed nowelizacją i po jest podobny należy wskazać wartość zamówienia, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających czyli przy szacowaniu i do protokołu wpisujemy wartość 1 200 000 zł.
Protokół w tym względzie przed nowelizacją i po jest podobny należy wskazać wartość zamówienia, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających czyli przy szacowaniu i do protokołu wpisujemy wartość 1 200 000 zł.
1
2016-10-11 12:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy