Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki po przetargu nieograniczonym

P.

Paweł .....

14

Witam!
W przeprowadzonym postępowaniu w trybie konkurencyjnym - przetarg nieograniczony, nie wpłynęły mi oferty.
Zastanawiam się nad zastosowaniem Art. 67 ust 1 pkt 4 - zamówienie z wolnej ręki.
Wiem, że zaproszony przeze mnie Wykonawca musi mieć postawione warunki udziału nie zmienione w sposób kluczowy względem pierwotnego zamówienia.
Jak jednak wygląda kwestia obniżenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - rozumiem, że jest to element umowy, który mogę negocjować tj. w tym wypadku obniżyć np. z 10% do 5%.
Witam! W przeprowadzonym postępowaniu w trybie konkurencyjnym - przetarg nieograniczony, nie wpłynęły mi oferty. Zastanawiam się nad zastosowaniem Art. 67 ust 1 pkt 4 - zamówienie z wolnej ręki. Wiem, że zaproszony przeze mnie Wykonawca musi mieć postawione warunki udziału nie zmienione w sposób kluczowy względem pierwotnego zamówienia. Jak jednak wygląda kwestia obniżenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - rozumiem, że jest to element umowy, który mogę negocjować tj. w tym wypadku obniżyć np. z 10% do 5%.
0
2020-02-06 09:48 0

J.

Jakub .....

24

Z zabezpieczeniem sytuację miałem taką: musiałem rozpisać przetarg na dostawę ciepła. W umowie pierwotnej było zabezpieczenie. Po unieważnieniu postępowania z powodu braku ofert ciepłownia napisała że nie weźmie tego zamówienia jeżeli będzie konieczność wniesienie zabezpieczenia. Nie było czasu na ponowny przetarg. Wolna ręka i umowa bez zabezpieczenia.
Podstawą zamówienia z wolnej reki jest negocjacja ceny. Także jak najbardziej negocjuj. Z kolei umowa w zamówieniu z wolnej ręki na podstawie Art. 67 ust 1 pkt 4 nie bardzo podlega negocjacjom gdyż nie możesz zmienić jej istotnych postanowień.
Z zabezpieczeniem sytuację miałem taką: musiałem rozpisać przetarg na dostawę ciepła. W umowie pierwotnej było zabezpieczenie. Po unieważnieniu postępowania z powodu braku ofert ciepłownia napisała że nie weźmie tego zamówienia jeżeli będzie konieczność wniesienie zabezpieczenia. Nie było czasu na ponowny przetarg. Wolna ręka i umowa bez zabezpieczenia. Podstawą zamówienia z wolnej reki jest negocjacja ceny. Także jak najbardziej negocjuj. Z kolei umowa w zamówieniu z wolnej ręki na podstawie Art. 67 ust 1 pkt 4 nie bardzo podlega negocjacjom gdyż nie możesz zmienić jej istotnych postanowień.
0
2020-02-06 10:59 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy