Forum


Powrót Zwrot oferty

M.

Mariusz .....

Fachowiec 666

Dzień dobry,

Zwracam się z takim zapytaniem dot. przetargu na roboty budowlane. Ogłosiliśmy przetarg unijny na platformie zakupowej na roboty budowlane i w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Wpłynęła także jedna oferta po terminie. Termin składania ofert minął w dniu dzisiejszym o godz. 9:30. Oferta wykonawcy wpłynęła na platformę zakupową o godzinie 9:40. W związku z tym że oferta wykonawcy wpłynęła po terminie to zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp 2, który brzmi: ?(?)W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.? Czy prawidłowe będzie działanie że na podstawie w/w przepisu, że wykonawcy zostanie zwrócona jego oferta przez zamawiającego w dniu 07.02.2020 r. czy powinno inaczej postąpić się? Z góry dziękuje za informacje w tym zakresie
Dzień dobry, Zwracam się z takim zapytaniem dot. przetargu na roboty budowlane. Ogłosiliśmy przetarg unijny na platformie zakupowej na roboty budowlane i w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Wpłynęła także jedna oferta po terminie. Termin składania ofert minął w dniu dzisiejszym o godz. 9:30. Oferta wykonawcy wpłynęła na platformę zakupową o godzinie 9:40. W związku z tym że oferta wykonawcy wpłynęła po terminie to zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp 2, który brzmi: ?(?)W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.? Czy prawidłowe będzie działanie że na podstawie w/w przepisu, że wykonawcy zostanie zwrócona jego oferta przez zamawiającego w dniu 07.02.2020 r. czy powinno inaczej postąpić się? Z góry dziękuje za informacje w tym zakresie
0
2020-02-06 13:36 0

A.

Anna .....

6

Poczekać aż minie czas na odwołanie - wtedy odesłać.
Poczekać aż minie czas na odwołanie - wtedy odesłać.
0
2020-02-06 13:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy