Forum


Powrót Zgoda na przedłużenie TZO

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 695

Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, wskazując termin 60 dni i konkretną datę związania ofertą.
Wykonawca w swoim oświadczeniu powołując się na pismo Zamawiającego, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i jednocześnie oświadczył, że załącza aneks do gwarancji wadialnej. Czy Wykonawca w swoim oświadczeniu powinien dokładnie wskazać, że "zgadza się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia...." czy wystarczy, że oświadczy, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu jak w wezwaniu Zamawiającego??
Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, wskazując termin 60 dni i konkretną datę związania ofertą. Wykonawca w swoim oświadczeniu powołując się na pismo Zamawiającego, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i jednocześnie oświadczył, że załącza aneks do gwarancji wadialnej. Czy Wykonawca w swoim oświadczeniu powinien dokładnie wskazać, że "zgadza się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia...." czy wystarczy, że oświadczy, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu jak w wezwaniu Zamawiającego??
0
2020-02-06 14:35 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 628

wystarczy, ze wyraża na wezwanie Zamawiającego. poza tym gwarancja jesli dobra to wskazuje odpowiednio. Oba dokumenty są ważne razem.
wystarczy, ze wyraża na wezwanie Zamawiającego. poza tym gwarancja jesli dobra to wskazuje odpowiednio. Oba dokumenty są ważne razem.
0
2020-02-06 14:46 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy