Forum


Powrót co zrobić z ofertą

A.

Aneta .....

1

W przetargu nieograniczonym na dostawę mebli zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis: „Zaoferowane ławki, stoliki muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać wglądu do wymaganych atestów, certyfikatów, które przedmiot dostawy winien posiadać.”. Co w sytuacji jeżeli Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wykonawcę do złożenia powyższych certyfikatów, a wykonawca ich nie będzie posiadał? Czy oferta taka podlega wówczas odrzuceniu? Jeżeli tak to na podstawie jakiego artykułu?
W przetargu nieograniczonym na dostawę mebli zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis: „Zaoferowane ławki, stoliki muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać wglądu do wymaganych atestów, certyfikatów, które przedmiot dostawy winien posiadać.”. Co w sytuacji jeżeli Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wykonawcę do złożenia powyższych certyfikatów, a wykonawca ich nie będzie posiadał? Czy oferta taka podlega wówczas odrzuceniu? Jeżeli tak to na podstawie jakiego artykułu?
0
2020-02-07 12:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Po wyborze oferty, nie ma podstawy prawnej by odrzucać ofertę. Dlaczego Zamawiający nie wymagał certyfikatów od wykonawcy najwyżej ocenionego, a dopiero przed podpisaniem umowy? Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo pełnomocnictwa do podpisywania umowy, albo umowy regulującej konsorcjum, ale to nie moment na weryfikację certyfikatów.
Po wyborze oferty, nie ma podstawy prawnej by odrzucać ofertę. Dlaczego Zamawiający nie wymagał certyfikatów od wykonawcy najwyżej ocenionego, a dopiero przed podpisaniem umowy? Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo pełnomocnictwa do podpisywania umowy, albo umowy regulującej konsorcjum, ale to nie moment na weryfikację certyfikatów.
0
2020-02-07 12:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy