Forum


Powrót ważność dokumenty

A.

Aneta .....

1

Otwarcie przetargu 8.01. Na podstawie art. 26.1 wezwano wykonawcę do złożenia dokumentów terminie do 7.02. W tym terminie tj. 7.02 wykonawca złożył dokumenty. Zaświadczenie z US wystawione 7.11. Czy należy uznać, że jest ono ważne, gdyż dokument potwierdzający stan faktyczny na dzień złożenia dokumentów w postępowaniu był ważny, a wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ?
Otwarcie przetargu 8.01. Na podstawie art. 26.1 wezwano wykonawcę do złożenia dokumentów terminie do 7.02. W tym terminie tj. 7.02 wykonawca złożył dokumenty. Zaświadczenie z US wystawione 7.11. Czy należy uznać, że jest ono ważne, gdyż dokument potwierdzający stan faktyczny na dzień złożenia dokumentów w postępowaniu był ważny, a wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ?
0
2020-02-10 09:32 0

K.

Katarzyna .....

52

Aneto, tu znajdziesz szerokie opracowanie na ten temat :
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-ustawy-pzp
Aneto, tu znajdziesz szerokie opracowanie na ten temat : https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-nowelizacji-ustawy-pzp
0
2020-02-10 09:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy