Forum


Powrót Usługi społeczne powyżej 750 000 euro - koncesja od Podwykonawcy

A.

Anna .....

1

Warunek (kompetencje lub uprawnienia). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, przysługujące na podstawie aktualnej koncesji. Czy mam podstawę prawną do żądania ww. dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku od Podwykonawcy (w przypadku gdy warunkiem jest posiadanie kompetencji lub uprawnień w zakresie których Wykonawca nie może posłużyć się zasobem innego podmiotu będącego jednocześnie Podwykonawcą)?
Warunek (kompetencje lub uprawnienia). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, przysługujące na podstawie aktualnej koncesji. Czy mam podstawę prawną do żądania ww. dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku od Podwykonawcy (w przypadku gdy warunkiem jest posiadanie kompetencji lub uprawnień w zakresie których Wykonawca nie może posłużyć się zasobem innego podmiotu będącego jednocześnie Podwykonawcą)?
0
2020-02-11 07:39 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 543

Jak najbardziej, jeśli to podwykonawca będzie wykonywał to zadanie to on musi mieć odpowiednie doświadczenie w temacie. Nie ulega wątpliwości, że powinnaś go sprawdzić.
Jak najbardziej, jeśli to podwykonawca będzie wykonywał to zadanie to on musi mieć odpowiednie doświadczenie w temacie. Nie ulega wątpliwości, że powinnaś go sprawdzić.
0
2020-02-11 07:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy