Forum


Powrót Prawo opcji w przetargu nieograniczonym.

P.

Piotr .....

0

Czy ktoś z was stosował może w przetargu nieograniczonym na dostawy zapisy dotyczące prawa opcji odnoszące się nie do poszczególnych pozycji asortymentowych (zmniejszenie lub zwiększenie przedmiotu zamówienia nie więcej niż np. o 20% ilości w danej pozycji asortymentowej) ale do całości zamówienia a właściwie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu z zastrzeżeniem że nie więcej niż o 20% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Chodzi o to aby uzyskać możliwość swobodniejszego "lawirowania" pomiędzy ilościami w asortymencie. Ze względu na specyfikę działalności instytucji istnieje niekiedy nagła konieczność zrezygnowania z niektórych pozycji asortymentu lub zmniejszenie ich np. o 70% a zwiększenie innej o 50% czego nie można wcześniej przewidzieć. Natomiast w takim wypadku Wykonawca miałby zagwarantowane określone wynagrodzenie a Zamawiający decydowałby w późniejszym etapie jakiego asortymentu będzie potrzebował więcej a jakiego mniej w odniesieniu do planowanych ilości.
Czy ktoś z was stosował może w przetargu nieograniczonym na dostawy zapisy dotyczące prawa opcji odnoszące się nie do poszczególnych pozycji asortymentowych (zmniejszenie lub zwiększenie przedmiotu zamówienia nie więcej niż np. o 20% ilości w danej pozycji asortymentowej) ale do całości zamówienia a właściwie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu z zastrzeżeniem że nie więcej niż o 20% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Chodzi o to aby uzyskać możliwość swobodniejszego "lawirowania" pomiędzy ilościami w asortymencie. Ze względu na specyfikę działalności instytucji istnieje niekiedy nagła konieczność zrezygnowania z niektórych pozycji asortymentu lub zmniejszenie ich np. o 70% a zwiększenie innej o 50% czego nie można wcześniej przewidzieć. Natomiast w takim wypadku Wykonawca miałby zagwarantowane określone wynagrodzenie a Zamawiający decydowałby w późniejszym etapie jakiego asortymentu będzie potrzebował więcej a jakiego mniej w odniesieniu do planowanych ilości.
0
2020-02-11 09:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy