Forum


Powrót Udostępnianie informacji w trakcie postępowania

D.

Dawid .....

0

Witajcie, pracuję dla zamawiającego sektorowego. Ogłosiliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i jeden z dokumentów stanowiących załącznik do siwz
został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i na podstawie art. 37 ust. 6 oraz art. 138c ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający odstąpił od udostępnienia na swojej stronie internetowej
ww. Załącznika. Przekazuje go tylko na wniosek złożony przez zainteresowanego Wykonawcę. Jeden z Wykonawców zadał pytanie jakie podmioty złożyły dotychczas wnioski o wyjaśnienie lub zmiany do treści SIWZ oraz jakie podmioty złożyły wniosek o udzielenie dostępu do dokumentacji technicznej. Moim zdaniem takie dane stanowią załącznik do protokołu, który udostępniany jest po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a Wy jak byście zrobili?
Witajcie, pracuję dla zamawiającego sektorowego. Ogłosiliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i jeden z dokumentów stanowiących załącznik do siwz został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i na podstawie art. 37 ust. 6 oraz art. 138c ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający odstąpił od udostępnienia na swojej stronie internetowej ww. Załącznika. Przekazuje go tylko na wniosek złożony przez zainteresowanego Wykonawcę. Jeden z Wykonawców zadał pytanie jakie podmioty złożyły dotychczas wnioski o wyjaśnienie lub zmiany do treści SIWZ oraz jakie podmioty złożyły wniosek o udzielenie dostępu do dokumentacji technicznej. Moim zdaniem takie dane stanowią załącznik do protokołu, który udostępniany jest po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a Wy jak byście zrobili?
0
2020-02-11 14:13 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

art. 38 ust.2 . Wyjaśnień udziela się bez ujawniania źródeł zapytania. Czyli zapytania będą jawne dopiero jako załącznik do protokołu.
art. 38 ust.2 . Wyjaśnień udziela się bez ujawniania źródeł zapytania. Czyli zapytania będą jawne dopiero jako załącznik do protokołu.
0
2020-02-11 14:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy