Forum


Powrót Wniosek o udostepnienie oferty

M.

Mariusz .....

Fachowiec 175

Witam

Zwracam się z takim zapytaniem dot. udostępnienia dokumentów w przetargu. Stan fatyczny: zamawiający ogłosił przetarg unijny na usługi. Wymagane było złożenie oferty wraz z kosztorysem ofertowym, wypełniony jedz oraz wniesienie wadium. Kosztorys ofertowy po jego wypełnieniu dawał cenę która należało przenieść do oferty. W postępowaniu złożono 3 oferty. Jeden z wykonawców którego oferta jest druga w kolejności złożył do zamawiającego wniosek o udostępnienie oferty wraz załącznikami wykonawcy, którego oferta jest pierwsza w kolejności. Oferta wykonawcy która jest pierwsza w kolejności złożyła ofertę, kosztorys ofertowy, jedz i gwarancje wadium. Odnośnie udostępnienia to udostępnia się ofertę wraz z kosztorysem ofertowym. Czy można udostępnić wykonawcy jedz i gwarancję wadium, czy te dokumenty dopiero można udostępnić po rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu przetargu? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Witam Zwracam się z takim zapytaniem dot. udostępnienia dokumentów w przetargu. Stan fatyczny: zamawiający ogłosił przetarg unijny na usługi. Wymagane było złożenie oferty wraz z kosztorysem ofertowym, wypełniony jedz oraz wniesienie wadium. Kosztorys ofertowy po jego wypełnieniu dawał cenę która należało przenieść do oferty. W postępowaniu złożono 3 oferty. Jeden z wykonawców którego oferta jest druga w kolejności złożył do zamawiającego wniosek o udostępnienie oferty wraz załącznikami wykonawcy, którego oferta jest pierwsza w kolejności. Oferta wykonawcy która jest pierwsza w kolejności złożyła ofertę, kosztorys ofertowy, jedz i gwarancje wadium. Odnośnie udostępnienia to udostępnia się ofertę wraz z kosztorysem ofertowym. Czy można udostępnić wykonawcy jedz i gwarancję wadium, czy te dokumenty dopiero można udostępnić po rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu przetargu? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2020-02-12 08:43 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 624

Należy udostępnić to, co złożono z ofertą. Czyli formularz+kosztorys ofertowy+JEDZ. Dokument wadialny nie jest treścią oferty tylko jej zabezpieczeniem zgodnie z wymogami zamawiającego.
Należy udostępnić to, co złożono z ofertą. Czyli formularz+kosztorys ofertowy+JEDZ. Dokument wadialny nie jest treścią oferty tylko jej zabezpieczeniem zgodnie z wymogami zamawiającego.
0
2020-02-12 09:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy