Forum


Powrót wybór a podpisanie umowy i termin związania ofertą

K.

Katarzyna .....

3

Wyboru oferty dokonujemy w terminie związania ofertą, umowę możemy już zawrzeć po upływie tego i terminu. Czy 5 dniowy termin na ewentualne złożenie odwołania musi zawierać się jeszcze w terminie związania ofertą, czy np. wybór może być dokonany na dwa dni przed końcem terminu związania a samo odwołanie może wpłynąć już po tym terminie.
Wyboru oferty dokonujemy w terminie związania ofertą, umowę możemy już zawrzeć po upływie tego i terminu. Czy 5 dniowy termin na ewentualne złożenie odwołania musi zawierać się jeszcze w terminie związania ofertą, czy np. wybór może być dokonany na dwa dni przed końcem terminu związania a samo odwołanie może wpłynąć już po tym terminie.
0
2020-02-12 12:07 0

K.

Katarzyna .....

52

Orzecznictwo KIO potwierdza możliwość zawarcia umowy po terminie związania ofertą, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w terminie związania oferta, co nie budzi wątpliwości./por. KIO z 15.06.2010 KIO 1070/10/.
Orzecznictwo KIO potwierdza możliwość zawarcia umowy po terminie związania ofertą, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w terminie związania oferta, co nie budzi wątpliwości./por. KIO z 15.06.2010 KIO 1070/10/.
0
2020-02-12 12:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy