Forum


Powrót uprawnainia

J.

Justyna .....

5

W siwz zawarłam taki zapis,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:
 dysponuje kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia.
Wykonawca złożył wykaz osob z wskazaniem w/w osoby jednak z innego źródła wiemy, że to są uprawnienia dla budynków o mniejszej kubaturze. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o większej kubaturze.
co z tym zrobić, czy mozna to zmienić?
W siwz zawarłam taki zapis, Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:  dysponuje kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca złożył wykaz osob z wskazaniem w/w osoby jednak z innego źródła wiemy, że to są uprawnienia dla budynków o mniejszej kubaturze. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku o większej kubaturze. co z tym zrobić, czy mozna to zmienić?
1
2016-10-12 08:02 0

A.

Anna .....

0

Jeżeli nie miałaś dokładnie określonej kubatury przy wymaganiach co do kierownika budowy to niestety musisz to uznać. Ew. należy wymóc przy podpisaniu umowy do zmiany osoby.
Jeżeli nie miałaś dokładnie określonej kubatury przy wymaganiach co do kierownika budowy to niestety musisz to uznać. Ew. należy wymóc przy podpisaniu umowy do zmiany osoby.
1
2016-10-12 08:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy