Forum


Powrót rażąco niska cena a dołączone kosztorysy

M.

Monika .....

0

Witam postępowanie z możliwością składania ofert częściowych wpłynęło 8 ofert (różnie na konkretne części). Kilku wykonawców do wezwania do wyjaśnień RNC. Jeden z wykonawców (do wezwania RNC) wraz z ofertą złożył kosztorysy, które nie były wymagane wynagrodzenie ryczałtowe, czy można to potraktować jako "okoliczności oczywiste" i nie wzywać?
Witam postępowanie z możliwością składania ofert częściowych wpłynęło 8 ofert (różnie na konkretne części). Kilku wykonawców do wezwania do wyjaśnień RNC. Jeden z wykonawców (do wezwania RNC) wraz z ofertą złożył kosztorysy, które nie były wymagane wynagrodzenie ryczałtowe, czy można to potraktować jako "okoliczności oczywiste" i nie wzywać?
0
2020-02-13 09:03 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Zamawiający musi wezwać a Wykonawca musi złożyć wyjaśnienia, kosztorysy mogą być dowodami że nie ma rażąco niskiej ceny.
Zamawiający musi wezwać a Wykonawca musi złożyć wyjaśnienia, kosztorysy mogą być dowodami że nie ma rażąco niskiej ceny.
0
2020-02-13 09:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy