Forum


Powrót Brak podpisu na formularzu rzeczowo-cenowym

K.

Katarzyna .....

27

Przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca złożył ofertę. Podpisał formularz oferty, ale nie podpisał elektronicznie formularza rzeczowo-cenowego. Ogólną cenę mamy, ale na fakturze potem muszą być wyszczególnione konkretne pozycje. Czy oferta jest ważna? Czy wezwać do uzupełnienia? Czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ (wymagaliśmy złożenia formularza rzeczowo-cenowego)?
Przetarg powyżej progów na dostawę. Wykonawca złożył ofertę. Podpisał formularz oferty, ale nie podpisał elektronicznie formularza rzeczowo-cenowego. Ogólną cenę mamy, ale na fakturze potem muszą być wyszczególnione konkretne pozycje. Czy oferta jest ważna? Czy wezwać do uzupełnienia? Czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ (wymagaliśmy złożenia formularza rzeczowo-cenowego)?
0
2020-02-13 10:19 0

K.

Katarzyna .....

52

Może się przyda: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/w-jakim-przypadku-brak-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego-na-zalaczniku-cenowym-nie-bedzie-stanowic-podstawy-do-odrzucenia
Może się przyda: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/w-jakim-przypadku-brak-kwalifikowanego-podpisu-elektronicznego-na-zalaczniku-cenowym-nie-bedzie-stanowic-podstawy-do-odrzucenia
0
2020-02-13 10:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy