Forum


Powrót sprawozdani - umowy wykonawcze do umów ramowych

A.

Anna .....

1

Witam, gdzie w sprawozdaniu z udzielonych zamówień zamieścić wartość umów wykonawczych do umów ramowych zawieranych przez zamawiającego wskazanego (art. 16 ust.3 Pzp)? Wartość tych umów przekracza kwoty określone w art. 4 ust. 8. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Witam, gdzie w sprawozdaniu z udzielonych zamówień zamieścić wartość umów wykonawczych do umów ramowych zawieranych przez zamawiającego wskazanego (art. 16 ust.3 Pzp)? Wartość tych umów przekracza kwoty określone w art. 4 ust. 8. Z góry dziękuję za podpowiedź.
0
2020-02-14 08:35 0

T.

Tomasz .....

42

Umów wykonawczych do umowy ramowej nie uwzględnia się w rocznym sprawozdaniu.
Ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca samej umowy ramowej w tabeli właściwej dla przeprowadzonej procedury (dotyczy sprawozdania za rok, w którym umowa ramowa została zawarta).
Umów wykonawczych do umowy ramowej nie uwzględnia się w rocznym sprawozdaniu. Ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca samej umowy ramowej w tabeli właściwej dla przeprowadzonej procedury (dotyczy sprawozdania za rok, w którym umowa ramowa została zawarta).
0
2020-02-14 09:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy