Forum


Powrót dot. konsorcjum i podwykonawcy

N.

Nina .....

6

Proszę o pomoc, chyba pomieszała mi się wiedza w głowie :/
Przetarg nieorganiczny poniżej krajowy
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, sp. C. ) na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa. Natomiast brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z członków konsorcjum, sp.C. odrębnie. A grupę kapitałową składają wszyscy członkowie konsorcjum.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (swoim-Wykonawcy) o wykluczeniu i spełnieniu warunków. W tym przypadku Wykonawca razem z ofertą załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach (swoich -Wykonawcy) dot. spełnienia warunków udziału oraz wykluczenia) .
Proszę o pomoc, chyba pomieszała mi się wiedza w głowie :/ Przetarg nieorganiczny poniżej krajowy 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, sp. C. ) na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa. Natomiast brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z członków konsorcjum, sp.C. odrębnie. A grupę kapitałową składają wszyscy członkowie konsorcjum. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (swoim-Wykonawcy) o wykluczeniu i spełnieniu warunków. W tym przypadku Wykonawca razem z ofertą załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach (swoich -Wykonawcy) dot. spełnienia warunków udziału oraz wykluczenia) .
0
2020-02-14 09:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

1. O tym kto ma spełnić warunek musi być wskazane w SIWZ
2. tak
3. tak
1. O tym kto ma spełnić warunek musi być wskazane w SIWZ 2. tak 3. tak
0
2020-02-14 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy