Forum


Powrót parametr równoważności - certyfikat

P.

Przemysław .....

1

Projektujemy SIWZ na zakup tonerów. Chcemy zamówić oryginały do katalogu naszych drukarek, i dopuścić legalne zamienniki jako równoważne, o ile będą potwierdzone certyfikatami ISO ( w ten sposób określamy paramtr równoważności). Chcieliśmy wprowadzić do formularza ofertowego oświadczenie w którym w przypadku stosowania zamienników Wykonawca zadeklaruje, że ma do nich stosowne certyfikaty. Natomiast o same certyfikaty chcieliśmy wystąpić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą którego ofertę wybierzemy jako najkorzystniejszą.
1. Czy uważacie, że taka ścieżka zbierania dokumentów jest prawidłowa ?
2. Czy uważacie, że można by zamiast wzywać o te dokumenty przed podpisaniem umowy, to wezwać o nie na podstawie art. 26.ust2 PZP, przed wyborem najkorzystniejszej oferty?
Projektujemy SIWZ na zakup tonerów. Chcemy zamówić oryginały do katalogu naszych drukarek, i dopuścić legalne zamienniki jako równoważne, o ile będą potwierdzone certyfikatami ISO ( w ten sposób określamy paramtr równoważności). Chcieliśmy wprowadzić do formularza ofertowego oświadczenie w którym w przypadku stosowania zamienników Wykonawca zadeklaruje, że ma do nich stosowne certyfikaty. Natomiast o same certyfikaty chcieliśmy wystąpić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą którego ofertę wybierzemy jako najkorzystniejszą. 1. Czy uważacie, że taka ścieżka zbierania dokumentów jest prawidłowa ? 2. Czy uważacie, że można by zamiast wzywać o te dokumenty przed podpisaniem umowy, to wezwać o nie na podstawie art. 26.ust2 PZP, przed wyborem najkorzystniejszej oferty?
0
2020-02-14 13:37 0

K.

Katarzyna .....

52

Ja bym wzywała na etapie badania ofert, bo jak już wybierzesz i oaże się, że jednak tego certyfikatu nie mają to jedyna droga jaka zostanie to odmowa odbioru zamawianych tonerów i odstąpienie od umowy.
Ja bym wzywała na etapie badania ofert, bo jak już wybierzesz i oaże się, że jednak tego certyfikatu nie mają to jedyna droga jaka zostanie to odmowa odbioru zamawianych tonerów i odstąpienie od umowy.
0
2020-02-14 14:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy