Forum


Powrót treść odwołania do KIO

S.

Sylwia .....

0

Czy Zamawiający zamieszcza treść odwołania do KIO przysłanego przez Wykonawcę na swojej stronie interntowej
Czy Zamawiający zamieszcza treść odwołania do KIO przysłanego przez Wykonawcę na swojej stronie interntowej
0
2020-02-17 09:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Art. 185 ust. 1 ustawy PZP - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, tam gdzie ogłoszenie/SIWZ.
Art. 185 ust. 1 ustawy PZP - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, tam gdzie ogłoszenie/SIWZ.
0
2020-02-17 10:07 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy