Forum


Powrót PROBLEM - Sposób świadczenia umowy sprzeczny z oświadczeniem o spełnieniu warunku w postępowaniu!!

A.

Agata .....

1

Zamawiający w postępowaniu na dowóz dzieci wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie autobusami o liczbie miejsc: min. 55 miejsc, drugi pojazd posiadający min 25 miejsc itp.
Wykonawca oświadczeniem potwierdził, że spełnia ten warunek (Zamawiający nie wymagał złożenia dokumentów na potwierdzenie).
Podpisano umowę, w trakcie jej realizacji okazało się że Wykonawca podstawia autobusy z max.45 miejsc?
Jak należy postąpić? U umowie mam zapisy ratujące sytuacje:
Odstąpienie od umowy:
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
1)Wykonawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania do usunięcia uchybień.
Problem w tym że nie wskazaliśmy w umowie terminu końcowego, czyli terminu w ciągu którego strona może odstąpić od umowy.
Skutek pominięcia terminu: postanowienie o odstąpieniu od umowy jest nieważne (art. 58 § 1 KC).
Miał ktoś taki problem?
Zamawiający w postępowaniu na dowóz dzieci wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie autobusami o liczbie miejsc: min. 55 miejsc, drugi pojazd posiadający min 25 miejsc itp. Wykonawca oświadczeniem potwierdził, że spełnia ten warunek (Zamawiający nie wymagał złożenia dokumentów na potwierdzenie). Podpisano umowę, w trakcie jej realizacji okazało się że Wykonawca podstawia autobusy z max.45 miejsc? Jak należy postąpić? U umowie mam zapisy ratujące sytuacje: Odstąpienie od umowy: 1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 1)Wykonawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania do usunięcia uchybień. Problem w tym że nie wskazaliśmy w umowie terminu końcowego, czyli terminu w ciągu którego strona może odstąpić od umowy. Skutek pominięcia terminu: postanowienie o odstąpieniu od umowy jest nieważne (art. 58 § 1 KC). Miał ktoś taki problem?
0
2020-02-17 10:28 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Umowa nie jest realizwana zgodnie z jej treścią - fakt bezsporny . Wezwac wykonawce do podstawienia autobusu o pojemności wynikającej z treści umowy - wyznaczyc maksymalny termin. W przypadku niezachowania powyższego odstapic od umowy
Umowa nie jest realizwana zgodnie z jej treścią - fakt bezsporny . Wezwac wykonawce do podstawienia autobusu o pojemności wynikającej z treści umowy - wyznaczyc maksymalny termin. W przypadku niezachowania powyższego odstapic od umowy
0
2020-02-17 10:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy