Forum


Powrót Jak od strony dokumentacji wyglada przebieg procedury z wolnej ręki?

T.

Tomasz .....

6

Jak od strony dokumentacji wyglada przebieg procedury z wolnej ręki?
Jak od strony dokumentacji wyglada przebieg procedury z wolnej ręki?
0
2020-02-17 12:38 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

1. Zaproszenie do negocjacji ( w tym: przedmiot zamówienia, warunki udziału, wzór umowy)
2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nieobowiązkowe)
3. powyżej progów także zawiadomienie do Prezesa UZP
4 Protokół z negocjacji
5. Dokumentacja Wykonawcy (w tym oświadczenie/JEDZ, dokumenty i oświadczenia - spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia)
6. Umowa
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
1. Zaproszenie do negocjacji ( w tym: przedmiot zamówienia, warunki udziału, wzór umowy) 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nieobowiązkowe) 3. powyżej progów także zawiadomienie do Prezesa UZP 4 Protokół z negocjacji 5. Dokumentacja Wykonawcy (w tym oświadczenie/JEDZ, dokumenty i oświadczenia - spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia) 6. Umowa 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
0
2020-02-17 12:51 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy