Forum


Powrót Zamówienie - zaciągnięcie kredytu - zamówienie z podziałem na części, czy 3 odrębne zamówienia?

W.

Wioleta .....

0

Witam,
mam problem z wyborem postępowania.
Plan budżetu zakłada zaciągnięcie kredytów do kwoty 6.000.000,00 zł. Obecnie Uchwała została wydana na zaciągnięcie kredytu na 2.000.000,00 zł.
Czy powinnam przystąpić do przetargu nieograniczonego tylko dla kredytu do 2.000.000,00 zł? A w kolejnych kwartałach mogę prowadzić postępowanie na pozostałe kwoty kredytu? Czy jednak powinnam połączyć całość kredytu w jedno, tylko podzielić je na części?
Zaciągnięcie kredytu do kwoty 2.000.000,00 zł wcale nie będzie oznaczało, że go w całości wykorzystamy, będzie to zależało od wysokości dotacji jakie otrzymamy.
Analogicznie rzecz ma się do pozostałej zaplanowanej kwoty na zaciągnięcie kredytu. Możliwe, że nie będziemy potrzebować aż takiej kwoty, jaka jest zaplanowana, bo dostaniemy dofinansowanie.
Jeśli zrobię jedno postępowanie i podzielę go na 3-4 części, to po wyłonieniu wykonawcy, mam obowiązek niezwłocznie podpisać umowy na każdą z części, czy mogę zastrzec, że umowy na poszczególne części zostaną podpisane do danego terminu, nie później niż do 31.12.2020r., jeśli zajdzie konieczność pozyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie deficytu w budżecie?
Nie przeprowadzałam nigdy postępowania z podziałem na części, a gdybym przeprowadziła postępowanie takie, dodatkowo przekraczam progi unijne.
Nadmienię, iż kredyty dotyczyły by tego samego Podmiotu, Przedmiotu, tylko czas uruchomienia kredytów byłby różny, jednak nie później niż do 31.12.2020r.
Proszę o wsparcie.
Witam, mam problem z wyborem postępowania. Plan budżetu zakłada zaciągnięcie kredytów do kwoty 6.000.000,00 zł. Obecnie Uchwała została wydana na zaciągnięcie kredytu na 2.000.000,00 zł. Czy powinnam przystąpić do przetargu nieograniczonego tylko dla kredytu do 2.000.000,00 zł? A w kolejnych kwartałach mogę prowadzić postępowanie na pozostałe kwoty kredytu? Czy jednak powinnam połączyć całość kredytu w jedno, tylko podzielić je na części? Zaciągnięcie kredytu do kwoty 2.000.000,00 zł wcale nie będzie oznaczało, że go w całości wykorzystamy, będzie to zależało od wysokości dotacji jakie otrzymamy. Analogicznie rzecz ma się do pozostałej zaplanowanej kwoty na zaciągnięcie kredytu. Możliwe, że nie będziemy potrzebować aż takiej kwoty, jaka jest zaplanowana, bo dostaniemy dofinansowanie. Jeśli zrobię jedno postępowanie i podzielę go na 3-4 części, to po wyłonieniu wykonawcy, mam obowiązek niezwłocznie podpisać umowy na każdą z części, czy mogę zastrzec, że umowy na poszczególne części zostaną podpisane do danego terminu, nie później niż do 31.12.2020r., jeśli zajdzie konieczność pozyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie deficytu w budżecie? Nie przeprowadzałam nigdy postępowania z podziałem na części, a gdybym przeprowadziła postępowanie takie, dodatkowo przekraczam progi unijne. Nadmienię, iż kredyty dotyczyły by tego samego Podmiotu, Przedmiotu, tylko czas uruchomienia kredytów byłby różny, jednak nie później niż do 31.12.2020r. Proszę o wsparcie.
0
2020-02-17 12:52 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Można spokojnie przeprowadzić 1 postępowanie na te 2 000 000, potem jak będzie trzeba to kolejne. Przypominam tylko o ważnej rzeczy art. 34 ust. 4 pkt 1) stanowi że jeżeli zamówienie obejmuje usługi usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia - a nie wartość kredytu.
Można spokojnie przeprowadzić 1 postępowanie na te 2 000 000, potem jak będzie trzeba to kolejne. Przypominam tylko o ważnej rzeczy art. 34 ust. 4 pkt 1) stanowi że jeżeli zamówienie obejmuje usługi usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia - a nie wartość kredytu.
0
2020-02-17 13:27 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy