Forum


Powrót powołanie się na zasoby innego podmiotu

M.

Marta .....

2

PN poniżej progów UE: budowa szybu windy wewnątrz budynku oraz roboty budowlane związane z przebudową wejścia istniejącego oraz budową nowego wejścia do budynku.
Zamawiający żąda wykazanie się doświadczeniem:
1) budowa szybu windy wraz z zamontowaniem windy
2) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż....
Czy wykonawca może się powołać na doświadczenie innego podmiotu w części warunku? Tzn. sam wykazuje doświadczenie w robotach ogólnobudowlanych (2) a jeśli chodzi o roboty związane z windą (1) to wykazuje doświadczenie podmiotu trzeciego?
PN poniżej progów UE: budowa szybu windy wewnątrz budynku oraz roboty budowlane związane z przebudową wejścia istniejącego oraz budową nowego wejścia do budynku. Zamawiający żąda wykazanie się doświadczeniem: 1) budowa szybu windy wraz z zamontowaniem windy 2) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż.... Czy wykonawca może się powołać na doświadczenie innego podmiotu w części warunku? Tzn. sam wykazuje doświadczenie w robotach ogólnobudowlanych (2) a jeśli chodzi o roboty związane z windą (1) to wykazuje doświadczenie podmiotu trzeciego?
0
2020-02-17 13:12 0

A.

Anna .....

Fachowiec 126

Może
Może
0
2020-02-17 13:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy