Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia

R.

Roksana .....

0

Dzień dobry, w przetargu nieograniczonym wraz z oferą Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń - tj. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu. Zamawiający na podstawie art.26 ust 3 wezwał do uzupełnienia. Ze złożonych dokumentów wynika że Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, ale nie złożył jego zobowiązania. Czy Zamawiający powinien wezwać z art. 26 ust.3 tym razem do złożenia zobowiązania do udostępnienia zasobów?
Dzień dobry, w przetargu nieograniczonym wraz z oferą Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń - tj. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu. Zamawiający na podstawie art.26 ust 3 wezwał do uzupełnienia. Ze złożonych dokumentów wynika że Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, ale nie złożył jego zobowiązania. Czy Zamawiający powinien wezwać z art. 26 ust.3 tym razem do złożenia zobowiązania do udostępnienia zasobów?
0
2020-02-18 07:26 0

K.

Katarzyna .....

52

jeśli w pierwszym wezwaniu napisaliście na tyle jasno, że z treści pisma wynika , że wezwaliście o wszystkie dokumenty (np. przekopiowaliście zapisy SIWZ) to drugi raz nie wzywasz. Natomiast jak Wasze wezwanie było niekompletne to wzywasz drugi raz.
W wyroku KIO 732/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że wezwanie kierowane do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp powinno precyzyjnie wskazywać stwierdzone braki i żądany zakres uzupełnienia, tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe zastosowanie się do wezwania. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również niedopuszczalność wielokrotnego stosowania procedury określonej w art. 26 ust. 3 Pzp, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości pierwszego wezwania, powtórzenie tej czynności jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.
jeśli w pierwszym wezwaniu napisaliście na tyle jasno, że z treści pisma wynika , że wezwaliście o wszystkie dokumenty (np. przekopiowaliście zapisy SIWZ) to drugi raz nie wzywasz. Natomiast jak Wasze wezwanie było niekompletne to wzywasz drugi raz. W wyroku KIO 732/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że wezwanie kierowane do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp powinno precyzyjnie wskazywać stwierdzone braki i żądany zakres uzupełnienia, tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe zastosowanie się do wezwania. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również niedopuszczalność wielokrotnego stosowania procedury określonej w art. 26 ust. 3 Pzp, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości pierwszego wezwania, powtórzenie tej czynności jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.
0
2020-02-18 07:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy