Forum


Powrót zobowiązanie podmiotu trzeciego

N.

Nina .....

6

Czy Wykonawca powołując się na zasoby osobowe innego podmiotu (w przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą) czy może zamiast zobowiązania tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia złożyć inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że Wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Czy Wykonawca powołując się na zasoby osobowe innego podmiotu (w przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą) czy może zamiast zobowiązania tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia złożyć inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że Wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
0
2020-02-18 11:38 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 669

pytanie, czy to firma jako podmiot trzeci udostępnia swoich pracowników, czy są podpisywane umowy bezposrednio z osobami fizycznymi? Jeśli osobno, to wtedy jest to dysponowanie bezposrednie pracownikiem i wystarczy to wskazać w wykazie osób.
pytanie, czy to firma jako podmiot trzeci udostępnia swoich pracowników, czy są podpisywane umowy bezposrednio z osobami fizycznymi? Jeśli osobno, to wtedy jest to dysponowanie bezposrednie pracownikiem i wystarczy to wskazać w wykazie osób.
0
2020-02-18 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy