Forum


Powrót wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

N.

Nina .....

6

Czy ogłaszając przetarg nieograniczany na wykonanie projektu drogi (usługa), mogę nie precyzować wymogów dot. zatrudnienia na podstawie o pracę tylko odwołać się do kodeks pracy iż, z uwagi na charakter wszystkich wykonywanych usług w ramach zamówienia, które nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.poz.1040 t.j) nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie identyfikuje w czynnościach objętych tą częścią zamówienia czynności, które nosiłyby znamiona stosunku pracy
Czy ogłaszając przetarg nieograniczany na wykonanie projektu drogi (usługa), mogę nie precyzować wymogów dot. zatrudnienia na podstawie o pracę tylko odwołać się do kodeks pracy iż, z uwagi na charakter wszystkich wykonywanych usług w ramach zamówienia, które nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.poz.1040 t.j) nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie identyfikuje w czynnościach objętych tą częścią zamówienia czynności, które nosiłyby znamiona stosunku pracy
0
2020-02-18 12:06 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 499

Nie musisz cytować i powołuwać się na art. Te argumenty zostaw do kontroli. W warunkach wystarczy, iż napiszesz że nie stawiasz szczególnych wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Nie musisz cytować i powołuwać się na art. Te argumenty zostaw do kontroli. W warunkach wystarczy, iż napiszesz że nie stawiasz szczególnych wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP
0
2020-02-18 12:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy