Forum


Powrót Złożenie oświadczeń i dokumentów

K.

Katarzyna .....

28

Przetarg nieograniczony krajowy: czy w przypadku gdy określimy warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz dokumenty i oświadczenia, na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia, przy zastrzeżeniu, w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na wezwanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia a nie obowiązku, możemy nie wzywać Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia przedmiotowych oświadczeń i dokumentów?
Czy zapis, że wezwanie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem, daje mi możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów?
Jak uważacie?
Przetarg nieograniczony krajowy: czy w przypadku gdy określimy warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania oraz dokumenty i oświadczenia, na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia, przy zastrzeżeniu, w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na wezwanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia a nie obowiązku, możemy nie wzywać Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia przedmiotowych oświadczeń i dokumentów? Czy zapis, że wezwanie jest uprawnieniem a nie obowiązkiem, daje mi możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów? Jak uważacie?
0
2020-02-18 13:53 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Jeżeli w SIWZ i ogłoszeniu są wskazane dokumenty to potem trzeba o nie wzywać wykonawcę najwyżej ocenionego. Jeżeli zamawiający nie chce żądać dokumentów to nie powinien ich wskazywać w dokumentacji i sprawa jasna.
Jeżeli w SIWZ i ogłoszeniu są wskazane dokumenty to potem trzeba o nie wzywać wykonawcę najwyżej ocenionego. Jeżeli zamawiający nie chce żądać dokumentów to nie powinien ich wskazywać w dokumentacji i sprawa jasna.
0
2020-02-18 15:27 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy