Forum


Powrót OFERTA KONSORCJUM LEASING

K.

Katarzyna .....

3

Przetarg na dostawę pojazdu w formie leasingu. Ofertę składa konsorcjum: firma leasingowa i firma posiadająca pojazd. Przedstawiciel firmy leasingowej otrzymał od partnera konsorcjum pełnomocnictwo do reprezentowania w przetargu. Pełnomocnik podpisał zatem sam formularz oferty i formularz cenowy (i tu ok, podpisał jako osoba upoważniona). Kolejnym z załączników do oferty był formularz oceny technicznej, w którym wykonawca winien był oświadczyć, czy oferowany pojazd spełnia wymienione w tym formularzu parametry. Ten załącznik wypełnił dostawca pojazdu. I tu pytania:
1) wskazał w nim jako wykonawcę tylko swoją firmę - powinien wymienić również lidera (w formularzu jest wskazanie "nazwa wykonawcy, adres siedziby wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego") - WYJAŚNIAMY???
2) przedmiotowy załącznik został również podpisany tylko przez dostawcę pojazdu - a w miejscu na podpis jest wskazanie "podpis osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy"; dostawca pojazdu nie ma pełnomocnictwa do reprezentowania firmy leasingowej (bynajmniej nie załączono do oferty) - ŻĄDAMY PEŁNOMOCNICTWA??? ( czy mogą być w ogóle dwa pełnomocnictwa: lidera dla partnera i na odwrót?),
3) przy dwóch pozycjach parametrów wykonawca nie wskazał czy spełnia czy nie spełnia (winien był wpisać TAK lub NIE - pozostawił miejsce puste), w kolejnej kolumnie mógł również wpisać parametry oferowane, jeśli są inne niż zaproponowane przez wykonawcę - również zostawił puste -WYJAŚNIAMY???? (bo w sumie nie wiemy co ostatecznie w tych parametrach zaproponuje/zaproponował).


I jeszcze jedna rzecz.
Każdy z wykonawców złożył odrębne oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Każdy podpisał się pod swoim i to ok. Jak jest ze spełnianiem warunku (tu wymagaliśmy polisy OC na określoną kwotę i dostawy pojazdu w formie leasingu na określoną kwotę). W SIWZ był zapis, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu składa każdy z wspólnie ubiegających się, w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnienie warunków. Ani jeden, ani drugi wykonawca nie wskazał w jakim zakresie spełnia warunek. PYTANIE: WYJAŚNIAMY??? Co w sytuacji gdy oba warunki spełnia np. lider - czy partner pozostawia wówczas formułę dotyczącą spełniania warunku?

Będę wdzięczna za pomoc i podpowiedzi.
Przetarg na dostawę pojazdu w formie leasingu. Ofertę składa konsorcjum: firma leasingowa i firma posiadająca pojazd. Przedstawiciel firmy leasingowej otrzymał od partnera konsorcjum pełnomocnictwo do reprezentowania w przetargu. Pełnomocnik podpisał zatem sam formularz oferty i formularz cenowy (i tu ok, podpisał jako osoba upoważniona). Kolejnym z załączników do oferty był formularz oceny technicznej, w którym wykonawca winien był oświadczyć, czy oferowany pojazd spełnia wymienione w tym formularzu parametry. Ten załącznik wypełnił dostawca pojazdu. I tu pytania: 1) wskazał w nim jako wykonawcę tylko swoją firmę - powinien wymienić również lidera (w formularzu jest wskazanie "nazwa wykonawcy, adres siedziby wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego") - WYJAŚNIAMY??? 2) przedmiotowy załącznik został również podpisany tylko przez dostawcę pojazdu - a w miejscu na podpis jest wskazanie "podpis osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy"; dostawca pojazdu nie ma pełnomocnictwa do reprezentowania firmy leasingowej (bynajmniej nie załączono do oferty) - ŻĄDAMY PEŁNOMOCNICTWA??? ( czy mogą być w ogóle dwa pełnomocnictwa: lidera dla partnera i na odwrót?), 3) przy dwóch pozycjach parametrów wykonawca nie wskazał czy spełnia czy nie spełnia (winien był wpisać TAK lub NIE - pozostawił miejsce puste), w kolejnej kolumnie mógł również wpisać parametry oferowane, jeśli są inne niż zaproponowane przez wykonawcę - również zostawił puste -WYJAŚNIAMY???? (bo w sumie nie wiemy co ostatecznie w tych parametrach zaproponuje/zaproponował). I jeszcze jedna rzecz. Każdy z wykonawców złożył odrębne oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Każdy podpisał się pod swoim i to ok. Jak jest ze spełnianiem warunku (tu wymagaliśmy polisy OC na określoną kwotę i dostawy pojazdu w formie leasingu na określoną kwotę). W SIWZ był zapis, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu składa każdy z wspólnie ubiegających się, w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnienie warunków. Ani jeden, ani drugi wykonawca nie wskazał w jakim zakresie spełnia warunek. PYTANIE: WYJAŚNIAMY??? Co w sytuacji gdy oba warunki spełnia np. lider - czy partner pozostawia wówczas formułę dotyczącą spełniania warunku? Będę wdzięczna za pomoc i podpowiedzi.
0
2020-02-19 11:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy