Forum


Powrót Agregacja zamówień publicznych

A.

Aleksandra .....

1

Zamawiający w budżecie na 2020 rok zaplanował realizację dwóch zamówień. Jedno zamówienie polegające na budowie sieci wodociągowej w jednej miejscowości ( spodziewany koszt to 100 tys. zł brutto). Drugie zadanie polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w innej miejscowości (spodziewany koszt to 300 tys. zł brutto). Realizacja drugiego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi, w pasie której ma by zlokalizowana przedmiotowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Czy zamawiający może udzieli zamówienia na zadanie pierwsze bez rygoru stosowania ust. pzp w związku z tym,iż na dzień dzisiejszy realizacja drugiego zadania jest uzależniona od pozyskania środków na przebudowę drogi (zamawiający zrezygnuje z realizacji zadania drugiego w przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych). Zaznaczam, iż oba zadania nie mają innego wspólnego związku poza wspólnym kodem CPV, oba zadania prowadzone są w dwóch odrębnych miejscowościach, nie mających ze sobą nic wspólnego.
Zamawiający w budżecie na 2020 rok zaplanował realizację dwóch zamówień. Jedno zamówienie polegające na budowie sieci wodociągowej w jednej miejscowości ( spodziewany koszt to 100 tys. zł brutto). Drugie zadanie polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w innej miejscowości (spodziewany koszt to 300 tys. zł brutto). Realizacja drugiego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi, w pasie której ma by zlokalizowana przedmiotowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Czy zamawiający może udzieli zamówienia na zadanie pierwsze bez rygoru stosowania ust. pzp w związku z tym,iż na dzień dzisiejszy realizacja drugiego zadania jest uzależniona od pozyskania środków na przebudowę drogi (zamawiający zrezygnuje z realizacji zadania drugiego w przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych). Zaznaczam, iż oba zadania nie mają innego wspólnego związku poza wspólnym kodem CPV, oba zadania prowadzone są w dwóch odrębnych miejscowościach, nie mających ze sobą nic wspólnego.
0
2020-02-20 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy