Forum


Powrót zaprojektuj i dostarcz?

A.

Anna .....

1

Witam,
Natknęłam się na zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i dostarcz". Zamówienie określone jako dostawa (dotyczyło urządzeń medycznych o znacznej wartości, których zamontowanie wymagało przeprojektowania i dostosowania pomieszczeń). Czy to właściwe i dopuszczalne rozwiązanie?
Witam, Natknęłam się na zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i dostarcz". Zamówienie określone jako dostawa (dotyczyło urządzeń medycznych o znacznej wartości, których zamontowanie wymagało przeprojektowania i dostosowania pomieszczeń). Czy to właściwe i dopuszczalne rozwiązanie?
0
2020-02-20 12:25 0

K.

Katarzyna .....

52

W praktyce spotkałam się z tego rodzaju dostawami. Zazwyczaj opisywane jest to jako dostawa, a w obowiązki Wykonawcy wchodzi instalacja, w tym przebudowa, ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli do instalacji wyrobu medycznego niezbędna jest taka przebudowa, że uzyskanie pozwolenia jest konieczne). W SIWZ umieszcza się wszystkie dokumenty, które są niezbędne do oszacowania robót i zobrazowania istniejących pomieszczeń. Jako przykład mogę podać zamówienia na rezonanse magnetyczne, gdzie należy zamontować tzw. klatkę Faradaya wymagającą przebudowy.
W praktyce spotkałam się z tego rodzaju dostawami. Zazwyczaj opisywane jest to jako dostawa, a w obowiązki Wykonawcy wchodzi instalacja, w tym przebudowa, ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli do instalacji wyrobu medycznego niezbędna jest taka przebudowa, że uzyskanie pozwolenia jest konieczne). W SIWZ umieszcza się wszystkie dokumenty, które są niezbędne do oszacowania robót i zobrazowania istniejących pomieszczeń. Jako przykład mogę podać zamówienia na rezonanse magnetyczne, gdzie należy zamontować tzw. klatkę Faradaya wymagającą przebudowy.
0
2020-02-20 13:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy