Forum


Powrót Załącznik do oferty - wyjaśnienia

K.

Katarzyna .....

3

Wykonawca zgodnie z SIWZ, winien był załączyć do oferty formularz oceny technicznej, który miałby potwierdzać, że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego. Formularz ten zawierał tabelę, w której zostały wymienione parametry techniczne. Wykonawca miał uzupełnić tabelę poprzez wpisanie TAK lub NIE (czyli spełnia, nie spełnia - były to minimalne wymagane parametry) lub wpisać inne jakie oferuje (wyższe). Wykonawca w dwóch pozycjach nie wpisał nic - ani tak, ani nie ani nie zaproponował nic innego. Czy możemy go poprosić o wyjaśnienie? Czy musimy odrzucić ofertę? Proszę o radę.
Wykonawca zgodnie z SIWZ, winien był załączyć do oferty formularz oceny technicznej, który miałby potwierdzać, że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego. Formularz ten zawierał tabelę, w której zostały wymienione parametry techniczne. Wykonawca miał uzupełnić tabelę poprzez wpisanie TAK lub NIE (czyli spełnia, nie spełnia - były to minimalne wymagane parametry) lub wpisać inne jakie oferuje (wyższe). Wykonawca w dwóch pozycjach nie wpisał nic - ani tak, ani nie ani nie zaproponował nic innego. Czy możemy go poprosić o wyjaśnienie? Czy musimy odrzucić ofertę? Proszę o radę.
0
2020-02-21 07:23 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jesli nie jest to kryterium , to trzeba wezwać W takich przypadkach pisze w siwz że brak zapisu TAK tzn gdy będzie NIE lub nic nie będzie będzie oznczało że sprzet tej cechy nie posiada.
Jesli nie jest to kryterium , to trzeba wezwać W takich przypadkach pisze w siwz że brak zapisu TAK tzn gdy będzie NIE lub nic nie będzie będzie oznczało że sprzet tej cechy nie posiada.
0
2020-02-21 07:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy