Forum


Powrót Pytanie od wykonawcy

A.

Agata .....

1

Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. Natomiast w rozdz.dot. terminu związania ofertą zostały zapisy dotyczące przedłużenia okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium”.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności.
Co należałoby zrobić?
Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. Natomiast w rozdz.dot. terminu związania ofertą zostały zapisy dotyczące przedłużenia okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium”. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności. Co należałoby zrobić?
0
2020-02-21 08:39 0

T.

Tomasz .....

42

Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP proszę dokonać modyfikacji SIWZ (i jeżeli trzeba to ogłoszenia) i wyjaśnić rozbieżność (omyłkowo pojawiły się zapisy itp.).
Jeżeli nie wymagacie wadium to wystarczy po prostu wykreślić niepotrzebne zapisy. Moim zdaniem zmiana jest na tyle nieistotna, że nie trzeba nawet zmieniać terminu otwarcia ofert.
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP proszę dokonać modyfikacji SIWZ (i jeżeli trzeba to ogłoszenia) i wyjaśnić rozbieżność (omyłkowo pojawiły się zapisy itp.). Jeżeli nie wymagacie wadium to wystarczy po prostu wykreślić niepotrzebne zapisy. Moim zdaniem zmiana jest na tyle nieistotna, że nie trzeba nawet zmieniać terminu otwarcia ofert.
0
2020-02-21 08:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy