Forum


Powrót zwiększenie wartości umowy - art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP

M.

Magdalena .....

0

Aneksem przedłużam umowę na dostawy, i jednocześnie na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP zwiększam wartość umowy nie przekraczając 10% wartości zamówienia ani kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Wykonawca zgadza się na podpisanie aneksu pod warunkiem, że cena jednego z produktów podanych w ofercie będzie nieznacznie wyższa (aczkolwiek inna niż w ofercie) przyjmując warunki Wykonawcy łączna wartość zmian nadal spełnia w/w warunki. Zastanawiam się tylko czy mogę zgodzić się na zmianę ceny, która w ofercie była jednak inna?
Aneksem przedłużam umowę na dostawy, i jednocześnie na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy PZP zwiększam wartość umowy nie przekraczając 10% wartości zamówienia ani kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wykonawca zgadza się na podpisanie aneksu pod warunkiem, że cena jednego z produktów podanych w ofercie będzie nieznacznie wyższa (aczkolwiek inna niż w ofercie) przyjmując warunki Wykonawcy łączna wartość zmian nadal spełnia w/w warunki. Zastanawiam się tylko czy mogę zgodzić się na zmianę ceny, która w ofercie była jednak inna?
0
2020-02-24 08:17 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

To jest zasadniczy probem rozumienia możliwości zmain umowy w granicach 10%/15% na podstawie art 144 ust 1 pkt 6. Jesli zmiana wiąże się ze zwiększoniem zakresu przy zachowaniu cen jednostkowych lub zmiana polega na wzroście cen jednostkowych, ale w następstwe zasad waloryzacji wynikających z siwz i umowy to nie mam wątpliwości. Jeśli jednak zmiana wartości umowy wynika ze zmian cen jednostkowych nie wskutek określonych w umowie reguł waolryzacji ceny a w następstwie tego że wykonawca ma takie oczekiwanie to mi sie to mega nie podoba. Można wyobrazić sobie sytuację ze w krótkim okresie po zawarciu umowy z wykonawcą, dokonujemy zmiany w granicach 10/15% co skutkuje tym, że jego oferta nie była by najkorzystniejszą, jak pierwotnie ustalono, a kolejną w kolejce.
To jest zasadniczy probem rozumienia możliwości zmain umowy w granicach 10%/15% na podstawie art 144 ust 1 pkt 6. Jesli zmiana wiąże się ze zwiększoniem zakresu przy zachowaniu cen jednostkowych lub zmiana polega na wzroście cen jednostkowych, ale w następstwe zasad waloryzacji wynikających z siwz i umowy to nie mam wątpliwości. Jeśli jednak zmiana wartości umowy wynika ze zmian cen jednostkowych nie wskutek określonych w umowie reguł waolryzacji ceny a w następstwie tego że wykonawca ma takie oczekiwanie to mi sie to mega nie podoba. Można wyobrazić sobie sytuację ze w krótkim okresie po zawarciu umowy z wykonawcą, dokonujemy zmiany w granicach 10/15% co skutkuje tym, że jego oferta nie była by najkorzystniejszą, jak pierwotnie ustalono, a kolejną w kolejce.
0
2020-02-24 10:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy