Forum


Powrót usługi medyczne-szacowanie wartości zamowienia

AP

Agnieszka Piotrowska

0

Proszę o pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia na świadczenie usługi medycznej dla pracowników. Sytuacja wygląda następująco.Jesteśmy instytucją publiczną zobligowaną do stosowaniu ustawy PZP. Do pakietu podstawowego za który płaci pracodawca chcemy dołączyć pakiet rodzinny za który będzie dopłacał z własnych środków pracownik. Moje pytanie brzmi czy szacując wartość zamówienia powinnam wliczyć koszty pakietu podstawowego + pakietu rodzinnego dla każdego pracownika??
Proszę o pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia na świadczenie usługi medycznej dla pracowników. Sytuacja wygląda następująco.Jesteśmy instytucją publiczną zobligowaną do stosowaniu ustawy PZP. Do pakietu podstawowego za który płaci pracodawca chcemy dołączyć pakiet rodzinny za który będzie dopłacał z własnych środków pracownik. Moje pytanie brzmi czy szacując wartość zamówienia powinnam wliczyć koszty pakietu podstawowego + pakietu rodzinnego dla każdego pracownika??
0
2016-10-13 09:41 0

R.

Radosław .....

0

Szanowna Pani Agnieszko,
przy szacowaniu wartości zamówienia powinna Pani wliczyć zarówno koszty pakietu podstawowego, jak też rodzinnego. Zamówienie to jest tożsame czasowo i przedmiotowo. Ponadto będzie zapewne realizowane przez jednego Wykonawcę , a fakt, że nie będzie finansowane w całości przez Zamawiającego jest wewnętrzną sprawą Pracodawcy i nie powinien mieć wpływu na dzielenie zamówienia i umniejszanie wartości zamówienia.
Szanowna Pani Agnieszko, przy szacowaniu wartości zamówienia powinna Pani wliczyć zarówno koszty pakietu podstawowego, jak też rodzinnego. Zamówienie to jest tożsame czasowo i przedmiotowo. Ponadto będzie zapewne realizowane przez jednego Wykonawcę , a fakt, że nie będzie finansowane w całości przez Zamawiającego jest wewnętrzną sprawą Pracodawcy i nie powinien mieć wpływu na dzielenie zamówienia i umniejszanie wartości zamówienia.
1
2016-10-13 10:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy