Forum


Powrót Zmiana podwykonawcy - czy jest to zmiana treści oferty i czy jest to zmiana umowy.

MW

Marek Wawrzyńczok

0

Mam pytanie dotyczące zmiany podwykonawcy . Poniżej wycinek z wzoru umowy zamieszczonego na stronie UZP:

[...]10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo [...] .

Wydawać by się mogło wszystko jasne, ale moja wątpliwość dotyczy art. 144 ustawy PZP, który mówi zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty...., chyba , że się je przewidzi oraz określi warunki i charakter zmian.

Pytanie 1
Czy nie powinno się zmiany podwykonawcy ( zaproponowanego w ofercie) traktować jako zmiany treści oferty i w związku z tym powiązać jej z art. 144 ustawy PZP ? )
Pytanie 2
Czy jeżeli nie ma w ofercie wskazania podwykonawcy, czy można w trakcie realizacji roboty wyrazić zgodę na wprowadzenie podwykonawcy , jeżeli nie przewidziało się tego w trybie art.144 ustawy PZP ?
Mam pytanie dotyczące zmiany podwykonawcy . Poniżej wycinek z wzoru umowy zamieszczonego na stronie UZP: [...]10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo [...] . Wydawać by się mogło wszystko jasne, ale moja wątpliwość dotyczy art. 144 ustawy PZP, który mówi zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty...., chyba , że się je przewidzi oraz określi warunki i charakter zmian. Pytanie 1 Czy nie powinno się zmiany podwykonawcy ( zaproponowanego w ofercie) traktować jako zmiany treści oferty i w związku z tym powiązać jej z art. 144 ustawy PZP ? ) Pytanie 2 Czy jeżeli nie ma w ofercie wskazania podwykonawcy, czy można w trakcie realizacji roboty wyrazić zgodę na wprowadzenie podwykonawcy , jeżeli nie przewidziało się tego w trybie art.144 ustawy PZP ?
0
2016-10-13 10:44 0

W.

Walentyna .....

20

Takiej zmiany z pewnością można dokonać bez obaw, tylko musi być jak piszesz, zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo [...] .
W ofercie mógł być podany zgodnie z art. 36b.ust. 1 a tylko zakres podwykonawstwa a nie musiał być wskazany konkretny wykonawca, dlatego też nie można traktować tego jako zmiany treści oferty.
Takiej zmiany z pewnością można dokonać bez obaw, tylko musi być jak piszesz, zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo [...] . W ofercie mógł być podany zgodnie z art. 36b.ust. 1 a tylko zakres podwykonawstwa a nie musiał być wskazany konkretny wykonawca, dlatego też nie można traktować tego jako zmiany treści oferty.
1
2016-10-13 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy