Forum


Powrót Czy brak infrormacji o bazie KRS w oświadczeniu JEDZ należy uzupełnić?

P.

Paweł .....

8

Witam....
Prowadzę postępowanie na usługi geodezyjne podzielone na części, powyżej progu UE. Wykonawcy różnie podchodzą do oświadczeń JEDZ w zakresie uzupełnienia formularza w:
- część III. sekcja C w kontekście informacji o upadłości, niewypłacalności, likwidacji, zawieszeniu działalności, itp..
Przy wypełnianiu formularza poprzez portal ESPD.UZP.GOV.PL niektórzy wykonawcy zaznaczają w odpowiednich rubrykach:
"Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?" opcję "Nie"
W moim odczuciu powinno być "Tak", gdyż można to uzyskać z internetowych baz KRS / CEiDG.
Czy tak przysłany JEDZ kwalifikuje się do poprawki/uzupełnienia przez wykonawcę w trybie art 26 ust.3 Pzp?

I jeszcze jedno......

Czy jeżeli w SIWZ wymagałem, by wraz z ofertą wykonawca złożył oświadczenie z art 13, 14 RODO oraz potwierdzenie przelewu wadium, a wykonawca ich nie złożył, to czy jego ofertę należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ?
Zaznaczam, że samo wadium zostało przelane do Zamawiającego na czas i zabezpieczało nasze interesy.
Czy z art. 26 ust. 2f mogę wezwać do ich uzupełnienia?
Co do braku oświadczenia RODO i braku potwierdzenia przelewu wadium, to w systemie LEX znalazłem odpowiedzi, że to w żaden sposób w obecnym stanie prawnym nie dyskwalifikuje oferty wykonawcy.
Co radzicie, zostawić czy odrzucić taką ofertę?
Pozdrawiam
Witam.... Prowadzę postępowanie na usługi geodezyjne podzielone na części, powyżej progu UE. Wykonawcy różnie podchodzą do oświadczeń JEDZ w zakresie uzupełnienia formularza w: - część III. sekcja C w kontekście informacji o upadłości, niewypłacalności, likwidacji, zawieszeniu działalności, itp.. Przy wypełnianiu formularza poprzez portal ESPD.UZP.GOV.PL niektórzy wykonawcy zaznaczają w odpowiednich rubrykach: "Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?" opcję "Nie" W moim odczuciu powinno być "Tak", gdyż można to uzyskać z internetowych baz KRS / CEiDG. Czy tak przysłany JEDZ kwalifikuje się do poprawki/uzupełnienia przez wykonawcę w trybie art 26 ust.3 Pzp? I jeszcze jedno...... Czy jeżeli w SIWZ wymagałem, by wraz z ofertą wykonawca złożył oświadczenie z art 13, 14 RODO oraz potwierdzenie przelewu wadium, a wykonawca ich nie złożył, to czy jego ofertę należy odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ? Zaznaczam, że samo wadium zostało przelane do Zamawiającego na czas i zabezpieczało nasze interesy. Czy z art. 26 ust. 2f mogę wezwać do ich uzupełnienia? Co do braku oświadczenia RODO i braku potwierdzenia przelewu wadium, to w systemie LEX znalazłem odpowiedzi, że to w żaden sposób w obecnym stanie prawnym nie dyskwalifikuje oferty wykonawcy. Co radzicie, zostawić czy odrzucić taką ofertę? Pozdrawiam
0
2020-02-26 13:20 0

M.

Małgorzata .....

6

Wezwać do uzupełnienia w przypadku brakującej informacji w JEDZ (faktycznie powinno być zaznaczone: "Tak" i wpisany adres strony www odpowiedniego rejestru) oraz oświadczenia w zakresie RODO. Odnośnie wadium wnoszonego przelewem Wykonawca nie ma obowiązku załączać potwierdzenia przelewu do oferty natomiast Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy wadium faktycznie wpłynęło w terminie. Jeżeli tak - wszystko jest w porządku, oferta jest ważna, absolutnie nie do odrzucenia :-)
Wezwać do uzupełnienia w przypadku brakującej informacji w JEDZ (faktycznie powinno być zaznaczone: "Tak" i wpisany adres strony www odpowiedniego rejestru) oraz oświadczenia w zakresie RODO. Odnośnie wadium wnoszonego przelewem Wykonawca nie ma obowiązku załączać potwierdzenia przelewu do oferty natomiast Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy wadium faktycznie wpłynęło w terminie. Jeżeli tak - wszystko jest w porządku, oferta jest ważna, absolutnie nie do odrzucenia :-)
0
2020-02-27 15:29 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy