Forum


Powrót błędy w kosztorysach ofertowych

K.

Krzysztof .....

3

Dzień dobry. W przetargu nieograniczonym na budowę placów zabaw Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnił cen jednostkowych, czyli wpisał ilość jednostek przedmiarowych i wartość pozycji. Wynagrodzenie kosztorysowe i zapis w sizw "Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót w podanych ilościach i jednostkach. Jeżeli w kosztorysie ofertowym pozycje z przedmiaru robót zostaną pominięte, nie zostaną podane ceny poszczególnych pozycji z przedmiaru lub zostaną zmienione ilości albo jednostki pozycji, oferta może zostać odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy" . Oferta do odrzucenia czy Zamawiający może wyliczyć cenę jednostkową dzieląc wartość pozycji przez ilość jednostek przedmiarowych?
W innym kosztorysie Wykonawca w jednej pozycji pomylił ilość jednostek przedmiarowych w nast. sposób podbudowa - podbudowa 520 m2, nawierzchnia - 380 m2 (Wykonawca pomylił się z drugą częścią zamówienia gdzie było właśnie 380 m2). Omyłka do poprawienia czy odrzucenie oferty?
Dzień dobry. W przetargu nieograniczonym na budowę placów zabaw Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnił cen jednostkowych, czyli wpisał ilość jednostek przedmiarowych i wartość pozycji. Wynagrodzenie kosztorysowe i zapis w sizw "Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót w podanych ilościach i jednostkach. Jeżeli w kosztorysie ofertowym pozycje z przedmiaru robót zostaną pominięte, nie zostaną podane ceny poszczególnych pozycji z przedmiaru lub zostaną zmienione ilości albo jednostki pozycji, oferta może zostać odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy" . Oferta do odrzucenia czy Zamawiający może wyliczyć cenę jednostkową dzieląc wartość pozycji przez ilość jednostek przedmiarowych? W innym kosztorysie Wykonawca w jednej pozycji pomylił ilość jednostek przedmiarowych w nast. sposób podbudowa - podbudowa 520 m2, nawierzchnia - 380 m2 (Wykonawca pomylił się z drugą częścią zamówienia gdzie było właśnie 380 m2). Omyłka do poprawienia czy odrzucenie oferty?
0
2020-02-27 11:42 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 616

dla pierwszej części - jeśli wpisana jest prawidłowo ilość jednostek obmiarowych i następnie cena całkowita - to przyjąłbym bo cena jednostkowa jest wyliczalna. Co do drugiego to złe przyjęcie zakresu wyykonania a więc jednostek - do odrzucenia.
dla pierwszej części - jeśli wpisana jest prawidłowo ilość jednostek obmiarowych i następnie cena całkowita - to przyjąłbym bo cena jednostkowa jest wyliczalna. Co do drugiego to złe przyjęcie zakresu wyykonania a więc jednostek - do odrzucenia.
0
2020-02-27 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy