Forum


Powrót Doświadczenie podmiotu trzeciego a wymóg podwykonawstwa

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego i dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego, w którym podmiot trzeci wskazuje zakres udziału przy wykonaniu zamówienia: "konsultacje, udostępnienie osoby z doświadczeniem i nadzór". W ofercie wykonawca wskazał że zamówienie zrealizuje sam, bez udziału podwykonawców. Jak traktować taką ofertę w kontekście art. 22a ust. 4. Oczywiście orzecznictwo KIO nie jest jednoznaczne.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego i dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego, w którym podmiot trzeci wskazuje zakres udziału przy wykonaniu zamówienia: "konsultacje, udostępnienie osoby z doświadczeniem i nadzór". W ofercie wykonawca wskazał że zamówienie zrealizuje sam, bez udziału podwykonawców. Jak traktować taką ofertę w kontekście art. 22a ust. 4. Oczywiście orzecznictwo KIO nie jest jednoznaczne.
0
2020-03-03 09:02 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Zgodnie z art. 22a ust. 4 wymagany jest realny udział podmiotu trzeciego. Natomiast nie wynika, z tego przepisu, że PT musi wykonać 100% robót , usług dla których udostępnił swoje zasoby. Nie wiem, jaki był warunek, ale udział PT w realizacji robót objętych warunkiem udziału w postępowaniu musi być, ale wykonawca też może zrealizować część tych robót, aby nabyć doświadczenie w ich realizacji. Wszystko też zależy od tego jak miałoby wyglądać udostępnienie tej osoby z doświadczeniem i jej nadzór. Jeśli charakter zamówienia jest taki, że jej realny udział i nadzór wystarczy, to pewnie należy przyjąć. Natomiast konsultacje w świetle TSUE i KIO to zdecydowanie za mało.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 wymagany jest realny udział podmiotu trzeciego. Natomiast nie wynika, z tego przepisu, że PT musi wykonać 100% robót , usług dla których udostępnił swoje zasoby. Nie wiem, jaki był warunek, ale udział PT w realizacji robót objętych warunkiem udziału w postępowaniu musi być, ale wykonawca też może zrealizować część tych robót, aby nabyć doświadczenie w ich realizacji. Wszystko też zależy od tego jak miałoby wyglądać udostępnienie tej osoby z doświadczeniem i jej nadzór. Jeśli charakter zamówienia jest taki, że jej realny udział i nadzór wystarczy, to pewnie należy przyjąć. Natomiast konsultacje w świetle TSUE i KIO to zdecydowanie za mało.
0
2020-03-03 09:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy