Forum


Powrót Grupa kapitałowa

A.

Anna .....

0

PN. Postępowanie przetargowe podzielone na 2 zadania. Do jednego zadania przystępujemy jako konsorcjum do drugiego samodzielnie. Czy w związku z tym składamy jedno oświadczenie, które dotyczy obu zadań czy dwa z podziałem na zadania?
PN. Postępowanie przetargowe podzielone na 2 zadania. Do jednego zadania przystępujemy jako konsorcjum do drugiego samodzielnie. Czy w związku z tym składamy jedno oświadczenie, które dotyczy obu zadań czy dwa z podziałem na zadania?
0
2020-03-04 09:08 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 924

Zgodnie z opisem w SIWZ. Natomiast zgodnie z ustawą wystarczy jedno oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe.
Zgodnie z opisem w SIWZ. Natomiast zgodnie z ustawą wystarczy jedno oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe.
0
2020-03-04 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy