Forum


Powrót Wyliczenie w formularzu cenowym

H.

Hubert .....

20

Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie na usługę badań wody poniżej progów UE. Wykonawcy startujący w przetargu powinni złożyć m.in. Formularz ofertowy oraz formularz cenowy (zawierający pozycję wraz z asortymentem).
W SIWZ w rozdziale dot. sposobu obliczenia ceny zawarto zapisy w jaki sposób w formularzu cenowym dokonać wyliczenia (np. cena jednostkowa x ilość itd.), że każda pozycja wymieniona w ,,formularzu cenowym” powinna być wyceniona oddzielnie, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych.
oraz że zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyceni którejkolwiek z pozycji ujętych w „formularzach cenowych”.
Tych pozycji jest bardzo dużo.
Dziś Zamawiający otrzymał pytanie od potencjalnego wykonawcy, czy dopuści wprowadzenie zmian w formularzach cenowych poprzez scalenie przylegających do siebie komórek/pozycji w ramach jednej ceny dla zestawu badań. Wykonawca uzasadnia to tym, że niektóre parametry badań są wykonywane z innymi w pakiecie (jako jedno badanie) i ich cena nie może być podzielona na składowe.
Zamawiający nie przewidział takiej sytuacji. Powstała wątpliwość, czy wykonawca może takiej modyfikacji dokonać, np. poprzez zaznaczenie klamrą kilku pozycji i podania jednej ceny jednostkowej ? Miał ktoś z Państwa do czynienia z taką sytuacją ?
Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie na usługę badań wody poniżej progów UE. Wykonawcy startujący w przetargu powinni złożyć m.in. Formularz ofertowy oraz formularz cenowy (zawierający pozycję wraz z asortymentem). W SIWZ w rozdziale dot. sposobu obliczenia ceny zawarto zapisy w jaki sposób w formularzu cenowym dokonać wyliczenia (np. cena jednostkowa x ilość itd.), że każda pozycja wymieniona w ,,formularzu cenowym” powinna być wyceniona oddzielnie, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych. oraz że zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyceni którejkolwiek z pozycji ujętych w „formularzach cenowych”. Tych pozycji jest bardzo dużo. Dziś Zamawiający otrzymał pytanie od potencjalnego wykonawcy, czy dopuści wprowadzenie zmian w formularzach cenowych poprzez scalenie przylegających do siebie komórek/pozycji w ramach jednej ceny dla zestawu badań. Wykonawca uzasadnia to tym, że niektóre parametry badań są wykonywane z innymi w pakiecie (jako jedno badanie) i ich cena nie może być podzielona na składowe. Zamawiający nie przewidział takiej sytuacji. Powstała wątpliwość, czy wykonawca może takiej modyfikacji dokonać, np. poprzez zaznaczenie klamrą kilku pozycji i podania jednej ceny jednostkowej ? Miał ktoś z Państwa do czynienia z taką sytuacją ?
0
2020-03-04 14:05 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 424

Odpowiadając na pytanie "czy wykonawca może takiej modyfikacji dokonać, np. poprzez zaznaczenie klamrą kilku pozycji i podania jednej ceny jednostkowej ?" - to wszystko zależy jak odpowiecie na zadane pytanie. Jesli odmówicie mozliwości łączenia cen w kilku pozycjach - to konsekwentnie - oferta wykonawcy który wbrew woli zamawiającego wyrażonej w zapisach siwz, dokona samodzielnego połączenia będzie podlegała odrzuceniu. Jesli natpomiast przychytlicie się do wniosku zawartego w pytaniu i dokonacie modyfikacji formularza wwczas takie łączenie cen będzie nie tylko dopuszczalne ale konieczne
Odpowiadając na pytanie "czy wykonawca może takiej modyfikacji dokonać, np. poprzez zaznaczenie klamrą kilku pozycji i podania jednej ceny jednostkowej ?" - to wszystko zależy jak odpowiecie na zadane pytanie. Jesli odmówicie mozliwości łączenia cen w kilku pozycjach - to konsekwentnie - oferta wykonawcy który wbrew woli zamawiającego wyrażonej w zapisach siwz, dokona samodzielnego połączenia będzie podlegała odrzuceniu. Jesli natpomiast przychytlicie się do wniosku zawartego w pytaniu i dokonacie modyfikacji formularza wwczas takie łączenie cen będzie nie tylko dopuszczalne ale konieczne
0
2020-03-04 15:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy