Forum


Powrót wolna ręka - kryteria

A.

Anna .....

1

Dzień dobry,
przepraszam ale jestem nowa w przetargach :)
Pytanie dotyczy postępowania w trybie "zamówienie z wolnej ręki" - w postępowaniu nieograniczonym złożono kilka ofert, jednak wszystkie odrzucono za niezgodność z SIWZ . W postępowaniu w ramach kryterium oceny ofert była cena oraz ocena próbek. Rozumiem, że do WR stosujemy cena 100 % ale co z kryteriami udziału w postępowaniu? Miały być doręczone określone referencje, polisa ubezp. Czy tego też wymagam? Czy wystarczy jedynie oświadczenie wykonawcy, że spełnia te kryteria?
Dodatkowo przedmiot zamówienia miał być dostarczony 20.02. Rozumiem, że zmiana tego terminu - już nierealnego - jest przesłanką, że nie można skorzystać z WR?

Dziękuję za pomoc :)
Dzień dobry, przepraszam ale jestem nowa w przetargach :) Pytanie dotyczy postępowania w trybie "zamówienie z wolnej ręki" - w postępowaniu nieograniczonym złożono kilka ofert, jednak wszystkie odrzucono za niezgodność z SIWZ . W postępowaniu w ramach kryterium oceny ofert była cena oraz ocena próbek. Rozumiem, że do WR stosujemy cena 100 % ale co z kryteriami udziału w postępowaniu? Miały być doręczone określone referencje, polisa ubezp. Czy tego też wymagam? Czy wystarczy jedynie oświadczenie wykonawcy, że spełnia te kryteria? Dodatkowo przedmiot zamówienia miał być dostarczony 20.02. Rozumiem, że zmiana tego terminu - już nierealnego - jest przesłanką, że nie można skorzystać z WR? Dziękuję za pomoc :)
0
2020-03-04 17:01 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oczywiście termin (data) realizacji zamówienia w WR może być inny, choc czas realizacji nie powinien odbiegać od przyjętego w postepowaniu realizowanym w PN. Warunki wykonawca powinien spełniac te same co z PN a w trakcie negocjacji , negocjujecie w szczególności elementy które były kryteriami tj cene oraz jakość próbek, (w WR nie ma krytriów wyboru.)
Oczywiście termin (data) realizacji zamówienia w WR może być inny, choc czas realizacji nie powinien odbiegać od przyjętego w postepowaniu realizowanym w PN. Warunki wykonawca powinien spełniac te same co z PN a w trakcie negocjacji , negocjujecie w szczególności elementy które były kryteriami tj cene oraz jakość próbek, (w WR nie ma krytriów wyboru.)
0
2020-03-04 17:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy