Forum


Powrót tajemnica przedstiębiorstwa - czy mogę wewac o dowody na to ze to tajemnica?

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

Wykonawca złożył wyjaśnienia RNC i cześć objął tajemnicą , składając wniosek ale nie poparł dowodami np. umową na poufność z pracownikami lub/i dokumentów dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów, umów handlowych z partnerami ze wskazaniem klauzul poufności etc.
czy można wezwać do wyjaśnień ? czy uznac za nieskuteczne zastrzeżenie ?
Wykonawca złożył wyjaśnienia RNC i cześć objął tajemnicą , składając wniosek ale nie poparł dowodami np. umową na poufność z pracownikami lub/i dokumentów dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów, umów handlowych z partnerami ze wskazaniem klauzul poufności etc. czy można wezwać do wyjaśnień ? czy uznac za nieskuteczne zastrzeżenie ?
0
2020-03-06 08:07 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Dla uznania danej informacji za tajemnicę konieczne jest zaistnienie łączne trzech elementów:
1) informacja powinna być wcześniej nieujawniona,2) powinna posiadać wartość gospodarczą, 3)wykonawca powinien podjąć działania w celu ochrony danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Moga to byc informacje techniczne technologiczne organizacyjne itp. Wykonawca powinien uzasadnić dlaczego informacje stanowią tajemnice , ale nie ogólnikami a konkrertnymi argumentami
Dla uznania danej informacji za tajemnicę konieczne jest zaistnienie łączne trzech elementów: 1) informacja powinna być wcześniej nieujawniona,2) powinna posiadać wartość gospodarczą, 3)wykonawca powinien podjąć działania w celu ochrony danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Moga to byc informacje techniczne technologiczne organizacyjne itp. Wykonawca powinien uzasadnić dlaczego informacje stanowią tajemnice , ale nie ogólnikami a konkrertnymi argumentami
0
2020-03-06 08:18 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy